XI Konferencja Techniki Próżni

25-28 września 2017

Cedzyna koło Kielc

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Próżniowe (PTP)
Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR)


PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

Komitet organizacyjny:

Elżbieta Czerwosz (ITR)

Sławomir Krawczyk (ITR)

Katarzyna Olszewska-Czopik (ITR)

Joanna Rymarczyk (ITR)

Izabela Stępińska (ITR)

Osoby do kontaktu:

Joanna Rymarczyk

joanna.rymarczyk@remove-this.itr.org.pl

Izabela Stępińska

izabela.stepinska@remove-this.itr.org.pl

Komitet programowy:

  Prof. Andrzej Hałas - przewodniczący honorowy

  Prof. Ryszard Czajka

  Prof. Antoni Ciszewski

  Prof. Elżbieta Czerwosz

  Prof. Marek Godlewski - przewodniczący

  Dr Józef Gromek

  Prof. Witold Gulbiński

  Prof. Stanisław Hałas

  Dr hab. Ryszard Korbutowicz

  Prof. Leszek Markowski

  Dr Konstanty Marszałek

  Prof. Andrzej Milewski

  Prof. Andrzej Nowakowski

  Prof. Regina Paszkiewicz

  Prof. Witold Posadowski

  Prof. Małgorzata Suchańska

  Prof. Jan Szmidt

  Prof. Jacek Szuber

  Prof. Marek Tłaczała

  Prof. Jerzy Zdanowski

   Zakres tematyczny konferencji:

   Zakres tematyczny obejmuje obszar działalności naukowej PTP:

   Podstawy fizyko-chemiczne próżni, emisja polowa, desorpcja gazów. Materiały próżniowe. Miernictwo i pomiary próżniowe. Wytwarzanie próżni: pompy i technologie wytwarzania. Aparatura próżniowa, jej projektowanie, budowa i podzespoły. Zastosowania techniki i technologii próżniowych, w tym, z uwzględnieniem szeregu aspektów technik termicznych.

   Język Konferencji:

   Językiem konferencji jest polski i angielski. Do druku będą przyjmowane streszczenia w języku polskim i teksty artykułów przygotowane w języku angielskim. Weryfikacja poprawności językowej spoczywa na autorze.

   Materiały konferencyjne:

   W dniu rozpoczęcia Konferencji Uczestnicy otrzymają komplet streszczeń, sami zaś składają pełne teksty swoich prac komitetowi organizacyjnemu konferencji w czasie trwania konferencji. Prace te po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą opublikowane w Monografiach ITR (wersja anglojęzyczna – 5 pkt za rozdział). Format i inne szczegółowe informacje dotyczące przygotowania tekstu jednostronicowego streszczenia i pełnego tekstu przeznaczonego do publikacji w Monografii zostaną umieszczone na stronie  www.itr.org.pl/11konferencjaptp oraz w komunikacie nr 2.

   Miejsce konferencji:

   Konferencja organizowana jest w hotelu Uroczysko w Cedzynie (4 km od Kielc) nad pięknym zalewem rzeki Lubrzanki w otoczeniu malowniczych lasów, pól i wzgórz. W Kielcach i okolicach znajdą państwo ślady życia i twórczości wielu wybitnych Polaków: H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego, G. Herlinga-Grudzińskiego czy S. Staszica, który właśnie tutaj tworzył zaczątki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i pierwszą w kraju uczelnię techniczną - Szkołę Akademiczno Górniczą. Liczne zabytki z pięknym przykładem polskiej rezydencji z epoki renesansu - pałacem biskupów krakowskich, dziś oddziałem Muzeum Narodowego na czele, zadowolą największych koneserów sztuki. Warte obejrzenia są: zamek w Chęcinach, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, Jaskinia "Raj", Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, skansen "Wsi Kieleckiej" w Tokarni.

   Szczegółowe informacje na temat hotelu znajdą państwo na stronie hotelu http://www.hotel-uroczysko.com.pl/.

   Ważne daty konferencji:

   Wstępna deklaracja uczestnictwa 30.05.2017
   Komunikat nr 2 10.04.2017
   Termin nadsyłania streszczeń 30.05.2017
   Wysłanie informacji o akceptacji 14.06.2017
   Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej 15.07.2014
   Składanie prac W trakcie konferencji

   Adres korespondencyjny:

   Joanna Rymarczyk lub Izabela Stępińska

   Instytut Tele- i Radiotechniczny

   ul.Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

   tel. 22-5907371 ,fax. 22-6192947
   e-mail:
   joanna.rymarczyk@remove-this.itr.org.pl, izabela.stepinska@remove-this.itr.org.pl

   Uczestnictwo i opłaty:

   Osoby pragnące wziąć udział w konferencji proszone są o przesłanie organizatorom wypełnionej Wstępnej Deklaracji Uczestnictwa (do 31.03.2017) dostępnej również w formie elektronicznej na stronie konferencji www.itr.org.pl/11konferencjaptp. Jest to warunkiem otrzymania następnych komunikatów.

   Tabela

   Wpisowe obejmuje, oprócz udziału w obradach konferencji, zakwaterowanie w hotelu Uroczysko w Cedzynie, zgodnie ze zgłoszeniem (w pokojach 1 lub 2-osobowych), wyżywienie, przerwy kawowe, wycieczkę, materiały konferencyjne oraz koszt publikacji Monografii.

   Zapraszamy do udziału w Konferencji przedstawicieli producentów i dystrybutorów sprzętu próżniowego. Koszt stoiska (dwie ściany, stół i krzesło z oświetleniem i przyłączem elektrycznym) – 450 zł.

   Nazwa r-ku:

   Instytut Tele- i Radiotechniczny

   Bank:

   PEKAO S.A

   Nr konta:

   51 1240 6074 1111 0000 4994 5887

   z adnotacją:

   „Konferencja” i nazwisko uczestnika

   Zgłoś swój udział