08.03.2010

Wyróżnienia dla ITR za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze na Międzynarodowych Targach i Wystawach Wynalazczości w Pałacu Kultury i Nauki

Instytut Tele- i Radiotechniczny otrzymał nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze na Międzynarodowych  Targach i Wystawach Wynalazczości w Pałacu Kultury i Nauki  w postaci  trzech wyróżnień za projekty pt.:

  • Nowa generacja sterowników polowych z analizatorem jakości energii Mupasz 710
    i Mupasz 810 Extreme do pracy w warunkach ekstremalnych.
  • System ultradźwiękowy z generatorem oprogramowanej charakterystyce zgrzewania i wycinania.
  • Analizatory do oznaczania frakcji węgla wielopostaciowego w materiałach węglopochodnych w tym kompozytowych.