15.01.2018

OFERTA PRACY DLA SPECJALISTY DS. ZAOPATRZENIA

Opis stanowiska:

 • przygotowanie i prowadzenie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • realizacja bieżących zamówień z dziedziny elektroniki, chemii, mechaniki,
 • praktyczne stosowanie wdrożonych w Instytucie procesów i procedur systemu zarządzania jakością,
 • prowadzenie rejestru i archiwizacja dokumentów wynikających z zakresu obowiązków działu,
 • zlecanie przesyłek kurierskich,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe – min. 3 lata na stanowisku związanym z zakresem zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w tym finansowanych ze środków UE,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Excel, Internet,
 • znajomość języka angielskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność.

Oferujemy :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatkowe świadczenia pozapłacowe (ubezpieczenie w ramach ubepieczenia grupowego, opiekę medyczną.
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie przy ul.Ratuszowej 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.