10.03.2008

Wyróżnienie dla ITR "XV Krajowej Wystawie - Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2007 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości"

Podczas "XV Krajowej Wystawy - Giełdy Wynalazków Nagrodzonych w 2007 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości", która odbyła się w Muzeum Techniki
w Warszawie, Instytut Tele- i Radiotechniczny otrzymał wyróżnienie:
"Za promocję wynalazków za granicą" oraz "Za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze".