22.11.2007

Złoty Medal dla ITR na międzynarodowych Targach BRUSSELS EUREKA 2007

"System przełączania zasilań wraz z Automatem SZR 7.A1" został bardzo wysoko oceniony przez jury i otrzymał Złoty Medal na międzynarodowych Targach BRUSSELS EUREKA 2007. Ponadto, Instytut Tele- i Radiotechniczny otrzymał order za szczególne osiągnięcia dla wynalazczości.