Instytut Tele- i Radiotechniczny

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR) jest kontynuatorem działalności naukowej Państwowego Instytutu Radiotechnicznego, mającego siedzibę w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 6, utworzonego w 1929 r. pod kierownictwem prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego. Głównym zadaniem instytutu było prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie radioelektroniki.
W kwietniu 1934 r. w wyniku połączenia Instytutu Radiotechnicznego z Laboratorium Teletechnicznym. Ministerstwa Poczt i Telegrafów utworzony został Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, którego nowa siedziba zlokalizowana została przy ulicy Ratuszowej 11. Na dyrektora Instytutu powołano prof. J. Groszkowskiego.
W latach okupacji niemieckiej, na terenie Instytutu przy ul. Ratuszowej działał zakład "Werkstatt für Fernmeldetechnik". Po wojnie, w kwietniu 1945 r. Instytut wznowił działalność pod kierownictwem prof. Janusza Groszkowskiego. Dynamiczny rozwój Instytutu zaowocował utworzeniem w 1950 roku oddziału w Gdańsku - specjalizującego się w problematyce radionawigacyjnej, a następnie we Wrocławiu - zajmującego się problemami miernictwa i technologii materiałów mikrofalowych.
W 1951 roku Państwowy Instytut Telekomunikacyjny został podzielony na Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT) oraz Instytut Łączności.
 W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych w 1956 r. nastąpiło połączenie części PIT z Centralnym Biurem Konstrukcyjnym Telekomunikacji i powołanie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego z siedzibą przy ul. Ratuszowej 11.  
Z kolei w dniu 1 września 2007 r., na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki,   nastąpiło połączenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego z Przemysłowym Instytutem Elektroniki.   
Obecnie Instytut Tele- i Radiotechniczny jest  instytutem badawczym pierwszej kategorii prowadzącym kompleksowe i interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, które rokują realne możliwości wdrażania w wielu działach gospodarki. Instytut jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską o numerze 1941.
W działalności Instytutu dominują kierunki badań związane z wybranymi materiałami i podzespołami elektronicznymi, technologiami montażu elektronicznego oraz specjalizowanymi systemami teleinformatycznymi.
Misja Instytutu jest realizowana poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz aplikacje ich wyników na skalę przemysłową.


Autor informacji: Redaktor
Informację wprowadził: Redaktor

Czas wytworzenia: 14.03.2011 r./14:04
Czas udostępnienia: 17.03.2011 r./14:50
Ostatnia modyfikacja: 14.03.2011 r./14:04