Prace statutowe - Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych

2017

1. Opracowanie rozwiązań „System On Module” dla aplikacji Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)

Sprawozdanie – link do pliku

2. Opracowanie procedur do zarządzania szyfrowaniem i uwierzytelnianiem dla sterowników Smart Grid w aspekcie cyberbezpieczeństwa

Sprawozdanie – link do pliku

3. Architektura rozwiązań swobodnego dostępu do danych z dowolnego miejsca i urządzenia

Sprawozdanie – link do pliku

4. e-Sensory do pomiaru napięć i prądów w sieciach AC/DC SN/nN

Sprawozdanie – link do pliku

 

Prace badawcze finansowane z innych źródeł niż dotacja statutowa

1. Innowacyjne rozwiązania dla Smart Grid

Sprawozdanie – link do pliku

2016

1. Wyznaczanie synchrofazorów w sieciach z rozproszonymi źródłami energii.

2. Internet rzeczy w sieciach SmartGrid

3. Automatyczna identyfikacja i konfiguracja modułów składowych inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych dla energetyki.