Prace statutowe - Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych

2016

1. Wyznaczanie synchrofazorów w sieciach z rozproszonymi źródłami energii.

2. Internet rzeczy w sieciach SmartGrid

3. Automatyczna identyfikacja i konfiguracja modułów składowych inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych dla energetyki.