MUPASZ 710 PLUS

Opis

Instytut Tele- i Radiotechniczny opracował nową generację
uniwersalnych sterowników polowych MUPASZ 710 plus.
MUPASZ 710 plus integruje funkcje analizatora jakości energii,
automatyk i zabezpieczeń. Współpracuje z oprogramowaniem
narzędziowym ELF umożliwiającym tworzenie zaawansowanych
schematów logicznych oraz ich weryfikację. Stanowi optymalne
i kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnych rozdzielnic SN
zintegrowanych z systemami SCADA. Dzięki swojej uniwersalności
pozwala na realizację rozwiązań standardowych i niestandardowych,
zastosowanie zarówno w nowych jak i w modernizowanych stacjach
energetycznych.

 

Cechy funkcjonalne

ELF – edycja logicznych funkcji umożliwia tworzenie logiki działania urządzenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta w oparciu o 500 bloków funkcyjnych, w skład których wchodzą:

·         zabezpieczenia, automatyki i układy kontroli sterowania łącznikami

·         komparatory wielkości pomiarowych

·         opóźnienia i impulsy czasowe

·         przerzutniki

·         rejestry reprezentujące wejścia, wyjścia cyfrowe i diody sygnalizacyjne

·         rejestry sterujące wyłącznikiem i łącznikami

·         zdarzenia zapisywane w dzienniku

·         bramki logiczne

DAR

Rejestrator zakłóceń

CDAR

Rejestrator wartości

kryterialnych

Częstotliwość próbkowania

2 kHz

50 Hz

Liczba zapisywanych sektorów

1..15

1..25

Cykl pracy

cykliczny,

do zapełnienia

cykliczny,

do zapełnienia

Rodzaj wyzwalania:

jednokrotny,

wielokrotny

jednokrotny,

wielokrotny

Czas wyprzedzenia rejestracji

Tw nastawiany w zakresie

0..100% czasu

rejestracji

0..100% czasu

rejestracji

Czas trwania rejestracji:

1 sektor (1 sygnał A, 1x16 sygnałów C)

196,60 s/sektor

675 s/sektor

5 sektorów (8 sygnałów A, 5x16 sygnałów C)

6,04 s/sektor

118 s/sektor

PQA – analizator jakości energii zgodny z PN EN 50160:2002, PN EN 61000-4-7 i PN EN 61000-4-30. Pomiar zawartości harmonicznej do 40-tej.

Dokładność pomiarów:

 • prądu (0,2 … 8 In) 0,5%
 • napięcia (0,2 … 2 Un) 0,5%
 • mocy (do 8 In i 2 Un) 1,0%
 • energii (do 8 In i 2 Un) 1,0%
 • częstotliwości (42,5 … 57,5 Hz) 0,007 Hz
 • współczynnika mocy (0 … 1) 1%
 • kątów 1°
 • temperatury <2 °C
 • pojemność liczników energii 10 cyfr (MWh, MVarh)


I>>> – autonomiczne niezależne zabezpieczenie nadprądowe zasilane z prądu zwarcia - działa bez zasilania urządzenia.
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje wysterowanie wyjścia na otwarcie wyłącznika, wyzwalacza magnetycznego oraz powoduje uruchomienie sygnalizacji AW. Zadziałanie rejestrowane jest w urządzeniu z parametrami prądu i czasu, również przy braku zasilania.

UM – menadżer użytkowników
Aplikacja kontroluje i identyfikuje dostęp 12 użytkowników do 11 funkcji urządzenia, np.: zmiany nastaw, edycji parametrów konfiguracyjnych, sterowania łącznikami, obsługi rejestratora zakłóceń, itp. Dostęp do funkcji jest nadawany przez Administratora. Każdy użytkownik może zalogować się do urządzenia po podaniu 4 znakowego hasła.

Interfejs użytkownika

 • interfejs dostępny w 3 wersjach językowych
 • przejrzyste i intuicyjne menu
 • wyświetlacz graficzny kolorowy 320x240 pikseli
 • sterowanie łącznikami oraz wybór rodzaju sterowania (brak, lokalne, zdalne, lokalne i zdalne) przy pomocy klawiatury
 • 8 predefiniowanych diod sygnalizujących najważniejsze stany pracy urządzenia
 • 16 diod dwukolorowych do swobodnej konfiguracji
 • konfiguracja widoku pola przedstawianego na wyświetlaczu (dostępnych 120 elementów tj.: dynamiczne symbole graficzne łączników – wyłącznik, odłącznik, wózek; statyczne symbole graficzne – rodzaj pola rozdzielczego; linie i węzły)
 • konfiguracja wyświetlanych pomiarów
 • edycja wybranych tekstów (np. nazw zabezpieczeń technologicznych)

Dziennik o pojemności 1000 zdarzeń rejestrowanych z rozdzielczością 1ms. Zdarzenia mogą posiadać do 5 parametrów (np. wartość prądu, napięcia, czas zadziałania itp.). Urządzenie posiada konfigurację polegającą na wyborze komunikatów, które będą zapisywane w dzienniku.

Swobodna konfiguracja wejść, wyjść, diod sygnalizacyjnych oraz portów wewnętrznych urządzenia (500 sygnałów

logicznych możliwych do skonfigurowania).

Kontrola cewek wyłącznika poprzez pomiar rezystancji cewek, z możliwością jej sprzętowego wyłączenia.

Zastosowanie dwóch niezależnych zasilaczy oraz układu UPS zapewniającego podtrzymanie pełnej funkcjonalności urządzenia

w czasie 60s od zaniku napięcia (do 200s przy odłączeniu podświetlenia wyświetlacza).

Podstawowe parametry techniczne:

• napięcie zasilania - 88-264V AC/DC,
• napięcie wejść - 110 VDC,
• napięcia fazowe - 3x100V AC,
• napięcie U0 - 1x100V AC,
• prądy fazowe - 3x5A,
• I0 - 0,02A oraz 0,2A lub 0,05A oraz 0,5 A lub 0,1A oraz 1A,
• ilość wejść dwustanowych - 24 (możliwość rozbudowy o dodatkowe 8+8 wejść przez użytkownika) - dotyczy MUPASZ 710 wersja B,
• ilość wyjść dwustanowych - 16 (możliwość rozbudowy o dodatkowe 8+8 wyjść przez użytkownika) - dotyczy MUPASZ 710 wersja B,
• wbudowana kontrola ciągłości obwodów cewek wyłącznika z kontrolą napięcia - otwierających x2, zamykającej x1,
• port komunikacyjny COM1 - światłowód lub RS485 ModBUS-RTU,
• port komunikacyjny COM2 - RJ45 ModBUS/TCP (Ethernet),
• wykonanie w wersji zatablicowej,
• możliwość synchronizacji czasu rzeczywistego poprzez wejście binarne oraz przez protokół transmisji/nieodpłatny driver dla wykonawcy systemu nadzoru/,
• pomiar prądów, napięć i mocy oraz energii,
• algorytm kontroli prądów kumulowanych do wyliczenia dopuszczalnych wyłączeń wyłącznika,
• możliwość doposażenia w co najmniej 2 wej. oraz wyj. analogowe 0-10V dające możliwość wykorzystania ich do współpracy z układem technologicznym (na zamówienie),
• rejestrator kryterialny (675s) (opcja na zamówienie),
• realizacja automatyk SZR, LRW, ZS,
• funkcja profilu mocy oraz analizator jakości energii.

Uniwersalny sterownik polowy MUPASZ 710 plus

Karta katalogowa POL

MUPASZ_710_nowypdf.pdf

Specyfikacje techniczne

IU_M710P_MANUAL_02i01.pdf

Instrukcja obsługi

IU_M710P_SPECIFICATION_01i05.pdf

Specyfikacja techniczna

IU_M710P_XX_00_ALGORITHMS.pdf

Algorytmy

IU_M710plus_v1_CDAR_MANUAL.pdf

Rejestrator kryterialny