ELF

Opis

Wielozadaniowe oprogramowanie, dedykowane do nowych generacji uniwersalnych sterowników polowych. Edytor Funkcji Logicznych umożliwia tworzenie własnych systemów zabezpieczeń, na podstawie gotowych algorytmów zabezpieczeń i automatyki oraz wykorzystując znane elementy elektroniki cyfrowej, takie jak: bramki logiczne, przerzutniki, de/multipleksery, timery i liczniki, komparatory oraz wiele innych typów bloków funkcjonalnych. Stanowi podstawowe narzędzie do zarządzania urządzeniem: konfiguracji, modyfikacji nastaw, wizualizacji danych, reprogramowania logiki cyfrowej, sterowania dostępnymi łącznikami, personalizacji wyglądu oraz wbudowanych diod LED. Zastępuje dotychczasowe oprogramowanie DELFiN, rozszerzając jego możliwości. Komunikuje się z komputerem za pomocą portu USB.

Podstawowe informacje

Użytkownik decyduje o funkcjonalności urządzenia oraz o jego przeznaczeniu, poprzez kreatywne tworzenie i modyfikację logiki programowalnej, za pomocą graficznego Edytora Funkcji Logicznych. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, możliwa jest szybka i wygodna zmiana zasady działania całego urządzenia, umożliwia to zastosowanie jednego sterownika w różnych konfiguracjach pól. Możliwość wcześniejszego przygotowania systemu zabezpieczeń i automatyki pozwala na zminimalizowanie czasu pracy w terenie, a wielokrotny zapis i odczyt logiki programowalnej daje szanse na dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.

Cechy funkcjonalne programu

 • automatyczne wykrywanie i nawiązywanie łączności ze sterownikiem,
 • projektowanie systemu zabezpieczeń i automatyki, za pomocą graficznego edytora,
 • wprowadzanie i edycja tekstów użytkownika,
 • sprawdzanie poprawności i zbieżności zaprogramowanej logiki w sterowniku ze schematem na komputerze,
 • edycja, konfiguracja, aktywacja/dezaktywacja wszelkich dostępnych zabezpieczeń, automatyk i rejestratora zakłóceń,
 • archiwizacja przebiegów rejestratora zakłóceń,
 • wyświetlanie pomiarów prądów, napięć, energii czynnej i biernej oraz innych mierzonych wielkości,
 • podgląd stanu wejść i wyjść dwustanowych, łączników, blokad, stanu sygnalizacji,
 • przeglądanie dziennika zdarzeń i liczników zdarzeń,
 • wysyłanie poleceń sterujących łącznikami, automatykami, rejestratorem zakłóceń,
 • aktywacja/dezaktywacja blokad, kasowanie sygnalizacji,
 • ustawianie adresu urządzenia dla komunikacji z systemem nadrzędnym,
 • wprowadzenie i/lub zmiana hasła w sterowniku,
 • ustawianie daty i godziny w urządzeniu,
 • konfiguracja widoku pola w urządzeniu,
 • tworzenie i zapisywanie na dysku banków nastaw (szablonów),
 • archiwizacja wszystkich zasobów sterownika (nastawy, pomiary, dziennik, liczniki, stany itp.),
 • generowanie raportów ich archiwizacja i drukowanie,
 • wiele poziomów dostępu do edycji i modyfikacji nastaw np.: ADMIN, OPER, USER,
 • przenoszenie nastaw między sterownikami tego samego typu wykonanych w różnych wersjach.

Rekomendowana konfiguracja komputera

 • Komputer klasy PC: desktop, laptop
 • Ekran o przekątnej minimum 15”
 • Rozdzielczość ekranu 1680x1050 i wyżej (rozdzielczość podana dla monitora o proporcjach 16:9)
 • Port komunikacyjny szeregowy USB 2.0
 • System operacyjny Windows 7
  • Pamięć operacyjna RAM minimum 4GB
  • Współczesny procesor – odpowiednik Intel i5 lub wyżej
 • System operacyjny Windows XP (Service Pack 3)
  • Pamięć operacyjna RAM minimum 2GB
  • Współczesny procesor – odpowiednik Intel i5 lub wyżej

Niezalecana konfiguracja komputera

 • Komputer klasy PC typu netbook (i podobne)
 • Ekran o przekątnej 10-13”
 • Rozdzielczość ekranu 1280x800 włącznie i niżej (rozdzielczość podana dla monitora o proporcjach 16:9)
 • System operacyjny Windows 7
  • Pamięć operacyjna RAM 2GB i mniej
  • Procesory mobilne
 • System operacyjny Windows XP (bez dodatków Service Pack 2 lub 3)
  • Pamięć operacyjna RAM 1GB i mniej
  • Procesory mobilne 

Uwaga!!!: Oprogramowanie ELF oraz urządzenia, z którymi aplikacja współpracuje działają niezawodnie na porcie USB 3.0. Z przyczyn niezależnych od naszych aplikacji i urządzeń, w obecnej chwili, istnieją na rynku niedopracowane kontrolery USB 3.0, które mogą stwarzać problemy podczas komunikacji. Dotyczy to również komunikacji z pamięciami typu pendrive.

ikona elf
screen z pracy oprogramowania
screen z pracy oprogramowania

Szkolenia dla klientów

CA_ProgramSzkolen_z_OprogramowaniaELF_i_UrzadzenZabezpieczeniowych_v4.pdf

Zakres szkolenia z oprogramowania i urządzeń

93 KB

CA_Formularz_zgloszenia_na_szkolenie_ELF_v3.doc

Formularz zgłoszenia na szkolenie

822 KB

Licencja na oprogramowanie

Licencja_ELF.pdf

Licencja ELF

335 KB

Klucz seriwsowy oprogramowania ELF

Kliknij i przeczytaj