Wzorzec kwarcowy W7-GPS

W ITR opracowano kwarcowy wzorzec częstotliwości synchronizowany sygnałami GPS/Galileo. Wzorzec ten może pracować jako precyzyjne źródło częstotliwości nawet przy wielogodzinnych zanikach sygnału GPS/Galileo. wzorzec ten może pełnić rolę podstawowego zegara referencyjnego (ang. PRC - Primary Reference Clock) w sieciach telekomunikacyjnych SDH, akredytowanych laboratoriach pomiarowych. Wzorce te po osiągnięciu synchronizacji z sygnałem satelitarnym osiągają dobową stałość częstotliwości na poziomie 2⋅10 -12. Wzorce są budowane z wyjściami 1pps, 4,096MHz, lub 1pps, 5MHz i 10 MHz. Charakteryzuje je niski poziom szumów sygnału wyjściowego, i mała wariancja Allana.

Stabilność:
Długoterminowa stabilizacja częstotliwości
Praca synchroniczna < 2⋅10-12 / 24 h
Podtrzymywana < 1⋅10-10/ 24 h
Wolnobieżna < 2⋅10-10/ 24 h

Odbiornik GPS:

 

Odbiornik z anteną  GPS połączony jest wielożyłowym przewodem, transmisja interfejs (RS-422)

Sygnalizacja LED:

 •  Wskaźniki informujące o stanie pracy urządzenia

  • dogrzewanie
  • zasilanie
  • synchronizacja
  • praca wolnobieżna
  • podtrzymanie

 

Czas potrzebny do uzyskania pozycji wskazywanej przez GPS z dokładnością lepszą od  1·10-11 (czas grzania odbiornika ):

 • 30 min od momentu włączenia

Interfejs do połączenia z PC:

 • RS-232

Napięcie zasilania:

 • 230 V ± 10%/50W


Wymiary:

 • standard 19” 3 H W3-GPS

 

Dane techniczne:

f [MHz]

RL [W]

Uout [mV]

Type

5

50

1000

niesymetryczne

10

50

1000

niesymtryczne

Dane techniczne
f[MHz] RL[W] Uout[mV] Type
5 50 1000 niesymetryczne
10 50 1000 niesymetryczne

Pobierz kartę katalogową

Wzorce_Czasu_PL_web.pdf