Prace statutowe

2015

  1. Metody diagnozowania ultradźwiękowych układów drgających za pomocą systemu mobilnego - opis projektu

2010

  1. Opracowanie nowej generacji ultradźwiękowych zespołów drgających do energooszczędnych technologii.