Obwody magnetyczne do zastosowań w maszynach elektrycznych pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach

Kierownik pracy

dr hab. inż. Barbara Ślusarek, prof. nadzw. ITR, barbara.slusarek@remove-this.itr.org.pl, (48-22) 619-22-41 nr wew.: 265, Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450, Warszawa


Tytuł pracy w jęz. angielskim

Magnetic circuits for applications in electrical machines working at extremely low temperatures


Tytuł oryginalny

Obwody magnetyczne do zastosowań w maszynach elektrycznych pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach


Symbole Polskiej Klasyfikacji Tematycznej (PKT)

250929, 433100, 462300


Symbole klasyfikacji KBN

34, 38


Słowa kluczowe w języku polskim

kompozyty magnetyczne, ekstremalnie niskie temperatury, maszyny elektryczne


Słowa kluczowe w języku angielskim

magnetic composites, extremely low temperatures, electrical machines


Charakterystyka pracy w języku polskim

Zakres zastosowań maszyn elektrycznych z proszkowymi obwodami magnetycznymi stale wzrasta. Są one, między innymi, stosowane do przepompowywania ciekłych gazów. Parametry obwodu magnetycznego zależą od temperatury pracy, związane jest to ze zmianą właściwości fizycznych materiałów pod wpływem temperatury. Zmiana właściwości fizycznych obwodu magnetycznego wpływa na zmianę właściwości eksploatacyjnych maszyny elektrycznej. Dla poznania tego wpływu konieczne jest poznanie wpływu temperatury ciekłego azotu na właściwości fizyczne elementów obwodu magnetycznego wykonanych z proszków magnetycznie twardych i magnetycznie miękkich.


Charakterystyka pracy w języku angielskim

Application range of electrical machines with powder magnetic circuits steadily increasing. For instance, they are used for pumping liquefied gasses. Parameters of a magnetic circuit depend on an ambient temperature what is strictly connected with changes of physical properties under an influence of temperature. The change of physical properties of the magnetic circuit influences on operational properties of electric machines. For understanding this influence, it is important to know the influence of liquid nitrogen temperature on the physical properties of the magnetic circuits made of magnetic hard powder and magnetic soft powder.


Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej

  1. B. Jankowski, B. Slusarek, D. Kapelski, M. Karbowiak, M. Przybylski, Effect of Temperature of Liquid Nitrogen on Magnetic Properties of Soft Magnetic Composite, Materiały konferencyjne, 15th International Conference in Materials & Processing Technologies, 23-26 październik 2012, Wollongong, Australia
  2. D. Kapelski, M. Karbowiak, B. Ślusarek, B. Jankowski, M. Przybylski, Badania rezystywności dielektromagnetyków w atmosferze ciekłego azotu, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 9/2012

Oferta wykorzystania pracy w języku polskim

Oferta skierowana do wytwórców urządzeń elektrycznych z magnesami trwałymi pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach


Oferta wykorzystania pracy w języku angielskim

The offer is addressed to manufactures of electrical devices with permanent magnets working at extremely low temperatures.


Dostępność informacji o pracy

praca jawna