Prace statutowe

2017

1. Badania podzespołów i technik montażu zespołów elektronicznych do
zastosowań specjalnych lub kosmicznych /
Zadanie 1 - Inżynieria jakości zespołów elektronicznych do zastosowań
specjalnych lub kosmicznych

SPRAWOZDANIE - link do pliku

PREZENTACJA  - link do pliku