Tytuł projektu

Współpraca między Europą a Chinami w zakresie badań dotyczących produkcji „zielonej elektroniki”.

Akronim

EC-GEPRO 

Podstawa prawna

Contract N° NMP2-CT-2006-033349, 6.PR – Priorytet 3 (Nanotechnologie i nanonauki, materiały wielofunkcjonalne oparte na wiedzy, nowe procesy produkcyjne i urzadzenia (NMP).

Umowa Nr 231/6.PRUE/2007/7 z dnia 12.06.2007 na podstawie decyzji Nr 231/6.PR UE/2007/7 pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Instytutem Tele i Radiotechnicznym o dofinansowaniu przez Ministra uczestnictwa Jednostki w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi.

Termin realizacji

Projekt jest realizowany w terminie 01.10.2006 – 30.09.2008 r.

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską oraz współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z budżetu państwa oraz częściowo ze środków własnych ITR.

Streszczenie projektu

Celem projektu jest nawiązanie i udoskonalanie współpracy między Chinami i Europą w zakresie badań w obszarze „zielonej” elektroniki, tj. wyrobów elektronicznych przyjaznych dla środowiska, nie zawierających substancji niebezpiecznych. W związku z tym planuje się utworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, zorganizowanie Centrum Doskonałości w Chinach oraz organizację dwóch międzynarodowych konferencji, poświęconych zagadnieniom szeroko rozumianej „zielonej” elektroniki. 

Centrum Doskonałości powstanie przy Centrum Sino-Swedish Mikrosystem Integration Technology przy Uniwersytecie w Szanghaju. Do jego zadań będzie należało prowadzenie badań w zakresie materiałów, projektowania i montażu wyrobów elektronicznych wolnych od substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Ponadto przewidziana jest wymiana młodych naukowców między uczelniami a jednostkami badawczymi z Europy i Chin.

Najlepsze przykłady rozwiązań dotyczących ekologicznej produkcji wyrobów elektronicznych będą prezentowane i upowszechniane na warsztatach i seminariach towarzyszących konferencjom w Europie i w Chinach.

Planowane jest stworzenie nowych form współpracy, nowych zespołów badawczych złożonych z przedstawicieli nauki, przemysłu, odnośnych władz i instytucji.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum:

  • Western Norway Research Institute, Norwegia – koordynator projektu,
  • Sino-Swedish Microsystem Integration Technology Centre (Shanghai University), Chiny
  • Loughborough University, Anglia
  • Instytut Tele i Radiotechniczny, Polska,
  • Chalmers Technical University Dep. Of Microtechnology and Nanoscience, Szwecja,
  • Conpart AS, Norwegia.