Tytuł projektu

Opracowanie topników do bezołowiowego lutowania selektywnego oraz zbadanie niezawodności połączeń lutowanych z użyciem tych topników

Podstawa prawna

Umowa na dofinansowanie projektu rozwojowego nr NR02-0035-10/2011 na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0883/R/T02/2010/10 z dnia 22.07.2010 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Instytutem Tele- i Radiotechnicznym

Termin realizacji

Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2012.

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z budżetu państwa.

Cel Projektu

Celem projektu jest opracowanie topników do selektywnego lutowania stopami bezołowiowymi oraz zbadanie jakości i niezawodności połączeń lutowanych z wykorzystaniem tych topników.

W wyniku realizacji projektu powstanie dokumentacja techniczna zawierająca opis wykonanych badań i ich wyników oraz opis technologii otrzymywania opracowanych materiałów. Efektem końcowym projektu będą również demonstratory wyrobów w postaci próbnych partii opracowanych topników.

Wynikiem badań poznawczych, zrealizowanych w trakcie trwania projektu będą publikacje, wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz zgłoszenia patentowe.

 

Opis Projektu

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr NR02-0035-10/2011 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Instytutem Tele i Radiotechnicznym.

Celem projektu jest opracowanie topników do selektywnego lutowania stopami bezołowiowymi oraz zbadanie jakości i niezawodności połączeń lutowanych z wykorzystaniem tych topników.

W projekcie nowej dyrektywy RoHS sprzęt medyczny oraz urządzenia do nadzoru i kontroli są włączone w zakres jej restrykcji. Oznacza to, że nie będą już podlegały wyłączeniu, będą musiały być montowane w technologii bezołowiowej. Należy dodać, że w urządzeniach tych szczególną uwagę zwraca się na niezawodność.

Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że lutowanie dużych, wrażliwych termicznie komponentów przewlekanych nie przynosi zadowalających efektów ani techniką „na fali”, ani ręcznie. Uzyskuje się nieprawidłowe połączenia lutowane, szczególnie, jeśli lutowanie ręczne przeprowadza się lutami bezołowiowymi. Ma to wpływ na niezawodność finalnego produktu.

Dlatego w projekcie proponuje się zastosować technologię lutowania selektywnego, która daje bardziej powtarzalne wyniki lutowania niż lutowanie na fali plus ręczne. Dodatkową kwestią jest niezawodność polutowanych układów stopami bezołowiowymi. Obecnie, z doświadczenia producentów wyrobów elektronicznych stosujących technologię bezołowiową wiadomo, że borykają się oni z problemem niezawodności, a niezawodność wyrobów medycznych oraz przyrządów do nadzoru i kontroli jest sprawą kluczową.

Aby uzyskać powtarzalne warunki oraz odpowiednią niezawodność zaproponowano w tym projekcie opracowanie specjalnych topników do lutowania selektywnego elementów przewlekanych w wyrobach medycznych i przyrządach do nadzoru i kontroli oraz przeprowadzenia badań niezawodności połączeń lutowanych wytworzonych przy ich użyciu.

W wyniku realizacji projektu powstanie dokumentacja techniczna zawierająca opis wykonanych badań i ich wyników oraz opis technologii otrzymywania opracowanych materiałów. Efektem końcowym projektu będą również demonstratory wyrobów w postaci próbnych partii opracowanych topników.

Wynikiem badań poznawczych, zrealizowanych w trakcie trwania projektu będą publikacje, wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz zgłoszenia patentowe.

Zadania badawcze

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania główne:

1. Opracowanie składu chemicznego topników do lutowania selektywnego stopami bezołowiowymi oraz badanie ich właściwości.

2. Dobór parametrów dozowania topnika i próby lutowania selektywnego opracowanymi topnikami.

3. Badanie jakości i mikrostruktury połączeń lutowanych.

4. Badanie niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych wykonanych techniką lutowania selektywnego.

5. próby funkcjonalne wybranego przyrządu do nadzoru i kontroli z wlutowanymi selektywnie elementami elektronicznymi z użyciem opracowanych topników.

Biuro projektu

Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Tel. (48-22) 619 25 10
Fax (48-22) 619 29 47
e-mail:
marek.koscielski@remove-this.itr.org.pl

 

 

Realizatorzy projektu

Zespół naukowy

mgr inż. Marek Kościelski, tel. (48-22) 619 22 41 wewn. 291 – Kierownik Projektu

dr inż. Krystyna Daniela Kujawa-Bukat, tel. (48-22) 619 22 41 wewn. 291

dr inż. Janusz Leszek Sitek, tel. (48-22) 619 22 41 wewn. 263

mgr inż. Aneta Araźna, tel. (48-22) 619 22 41 wewn. 213

mgr inż. Wojciech Stęplewski, tel. (48-22) 619 22 41 wewn. 213

Obsługa administracyjna
mgr inż. Paweł Główka tel. (48-22) 618 21 88 (48-22) 619 22 41 wewn. 250