Tytuł projektu

Promowanie aktywności ekologicznego projektowania w małych i średnich przedsiębiorstwach branży elektronicznej.

Akronim

ECO-design 

Podstawa prawna

EC Contract No FIF. 20040814

Termin realizacji

Projekt jest realizowany w terminie 01.02.2005 – 22.12.2005

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską oraz częściowo ze środków własnych ITR.

Streszczenie projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie, w imieniu Komisji Europejskiej, seminariów na temat eko-projektowania. Organizatorem 28 jednodniowych seminariów w 20 krajach Europy jest Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM) wraz z lokalnymi partnerami. Seminaria odbędą się od kwietnia do września 2005 r., a każde będzie dostosowane do regionalnych potrzeb. Kampania na rzecz wzrostu świadomości w eko-projektowaniu jest skierowana specjalnie do małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu elektronicznego.

Tematy Seminariów:

Wprowadzenie do strategii Eko-planowania:

 •        Do kogo jest adresowana i dlaczego,
 •        Ochrona środowiska,
 •        Osiągnięcie korzyści biznesowych,
 •        Zgodność z legalnymi przepisami

Jak wprowadzać Eko-projektowanie?

 • Prezentacja strategii, narzędzi i metodologii.

W Polsce seminarium zorganizuje Instytut Tele i Radiotechniczny w czasie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich (21.06.2005 r).

Konsorcjum:

 • Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM), Niemcy - Koordynator projektu,
 • Abelia, Norwegia,
 • Bay Zoltán Foundation for Applied Research – BAYLOGI, Węgry
 • Bulgarian Chamber of Commerce and Industry - BCCI, Bułgaria,
 • Brno University of Technology – FEEC, Czechy,
 • Cardiff University – BRASS, Anglia,
 • Chamber of Commerce and Industry of Romania and Bucharest –CCIRB, Rumunia,
 • Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – CCI, Słowenia,
 • Laboratoire ENSEIRB, Francja,
 • Enterprise Ireland – EI, Irlandia,
 • Federation of Industries of Northern Greece – FING, Grecja,
 • Fundació URV – Centre Innovació SIMPPLE, Hiszpania,
 • Institute of Solid State Physics of University of Latvia – ISSP, Łotwa,
 • Instituto Superior Técnico – IST, Portugalia,
 • LEGAMBIENTE o.n.l.u.s., Włochy,
 • PlanMiljø, Dania
 • TU Delft, Holandia
 • Instytut Tele i Radiotechniczny – ITR, Polska.