Tytuł projektu

Usuwanie niebezpiecznych substancji w elektronice: procesy i techniki dla małych i średnich przedsiębiorstw

Akronim

GreenRoSE   

Podstawa prawna

Kontrakt No COLL-CT-2004-500225

Termin realizacji

Termin realizacji projektu: 01.06.2004 – 31.05.2007 r.

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską.


Streszczenie projektu

Urządzenia elektroniczne były i są używane przez użytkowników i ich produkcja oraz serwis silnie wzrastały przez wiele lat, przyczyniając się do ekonomicznego wzrostu.

Jednakże, wraz ze wzrostem ilości wyrobów elektronicznych, wzrasta też ich wpływ na środowisko, zarówno podczas ich produkcji, używania, a także usuwania. Przedstawiany projekt obejmuje rozwój i wdrożenie wolnej od niebezpiecznych substancji technologii, będącej podstawą dla małych i średnich producentów wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Opanowanie tej „zielonej” technologii jest niezbędne dla egzystencji, konkurencyjności i rozwoju europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. 

Naukowi i przemysłowi partnerzy będą gromadzić i rozwijać odpowiednią wiedzę. Będzie ona użyta do przeprowadzenia konkretnych badań włączania wolnych od niebezpiecznych substancji zespołów do produktów, które będą celem wymieniany między partnerami izb gospodarczych. Wyniki tych badań będą przedmiotem organizowanych treningów i seminariów oraz będą upowszechniane w całym sektorze poprzez publikacje w europejskich i krajowych technicznych czasopismach, przedstawiane na międzynarodowych konferencjach, jak również udostepniane w wersji elektronicznej.  

Ta aktywność będzie tworzyć “Wirtualną Akademię” w celu dostarczenia technicznych narzędzi i przewodników. Linia pilotażowa, wyposażona w automatyczny i ręczny montaż będzie wspomagać praktyczne doświadczenia i wiedzę techniczną, szczególnie w odniesieniu do procesów lutowania bezołowiowego i towarzyszących temu warunków, jak emisje, niezawodność i warunki pracy. 

Proponowany projekt przyczyni się do rozszerzenia tej bazy wiedzy na bardzo dużą grupę europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, które stoją przed nowymi wyzwaniami. To przyczyni się do wzrostu ich świadomości o rozwoju zrównoważonej technologii biorącej pod uwagę nie tylko techniczne i ekonomiczne aspekty, ale również środowiskowe i socjalne (warunki pracy i bezpieczeństwo), jak również wymagania prawne. Ta wiedza pomoże im sprostać przyszłe wyzwania i wymagania rynku. 

Jako zadanie końcowe, projekt ma na celu działania wspierające i ułatwiające transfer technologii poprzez stworzenie sieci Izb Gospodarczych i grup pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców ze zjednoczonych państw, które nie są reprezentowane w konsorcjum. Działania te pomogą im sprostać przyszłym wyzwaniom w zakresie elektroniki przyjaznej dla środowiska oraz przyczynią się do dalszego rozwinięcia europejskiego i globalnego rynku.  

Konsorcjum projektu składa się z 26 partnerów z 8 krajów w trzech grupach podmiotów:

  •  7 Izb Gospodarczych z Norwegii, Słowenii, Szwecji, Niemiec, Polski, Łotwy i Włoch,
  • 10 małych i średnich przedsiębiorstw z Anglii, Polski, Łotwy, Słowenii, Norwegii,
  •  9 jednostek badawczych z Słowenii, Łotwy, Polski, Szwecji, Anglii, Niemiec i Norwegii.

Z Polski w konsorcjum bierze udział 6 jednostek:

  • Krajowa Izba Elektroniki i Telekomunikacji
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa: Semicon, Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna, Eldos, Cynel
  • Jednostki naukowo - badawcze: Instytut Tele- i Radiotechniczny oraz Politechnika Warszawska.