Tytuł projektu

EN: Sustainable Smart Mobile Devices Lifecycles through Advanced Re-design, Reliability, and Re-use and Remanufacturing Technologies

PL: Zrównoważenie cyklów życia inteligentnych urządzeń mobilnych poprzez zaawansowane przeprojektowanie, niezawodność i technologie regeneracji oraz ponownego wykorzystania.

Grant Agreement 680604 - sustainablySMART -  H2020-FoF-2014-2015/H2020-FoF-2015

Okres realizacji:

1.09.2015 - 31.10.2019 r.

Akronim  

sustainablySMART

Podstawa prawna

Grant Agreement number: 680604 — sustainablySMART — H2020-FoF-2014-2015/H2020-FoF-2015.

Termin realizacji

Projekt jest realizowany od 1.09.2015 do 31.10.2019 przez konsorcjum składające się z 17 podmiotów, z 8 państw (Niemiec, Finlandii, Holandii, Irlandii, Austrii, Polski, Szwecji i Cypru). Koordynatorem projektu jest FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV z Niemiec.

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach H2020-EU.2.1.5., H2020-EU.2.1.5.1. (Funding scheme: RIA - Research and Innovation action).

Cel projektu

Celem projektu sustainablySMART jest zmiana cyklu życia mobilnych urządzeń informacyjnych i komunikacyjnych poprzez opracowanie nowych metod projektowania produktów (w tym zwiększających ich wartość na końcu życia, poprzez zwiększenie ponownego użycia i aspekty ponownego wykorzystania elementów w innych procesach produkcyjnych np. implementacja "Projektowania dla gospodarki okrężnej" - ang. Circular economy), dla smartfonów i tabletów na poziomie produktu i płytki drukowanej. Ponadto mają być opracowane nowe procesy odzysku i ponownego wytwarzania elementów z mobilnych urządzeń, z lepszym wykorzystaniem znajdujących się w nich zasobów, poprzez:

(1) zwiększenie możliwości i szybkości sortowania (zoptymalizowanie wydajności sortowania),

(2) automatyczny demontaż mobilnego sprzętu celem odzysku komponentów/modułów mogących ponownie być wykorzystanych, lepszą separację i oczyszczenie materiałów odzyskiwanych z urządzeń wycofanych z eksploatacji (tworzenie wzrostu wartości odzyskanych elementów by stworzyć przewagę ekonomiczną nad procesami ich rozdrabniania i utylizacji), oraz

(3) wysokiej jakości testowanie wydajności (baterie) i regenerację (półprzewodniki i moduły) komponentów/modułów wielokrotnego użytku (tworzenie rynku podzespołów wielokrotnego użytku poprzez zwiększenie dostępności regeneracji i ponownego wykorzystania kaskadowego).

Konsorcjum:

1.      FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV – Niemcy – Koordynator.

2.      CIRCULAR DEVICES OY – Finlandia – Partner,

3.      FAIRPHONE BV – Holandia – Partner.

4.      MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM LTD – Irlandia – Partner,

5.      PRO AUTOMATION GMBH – Austria – Partner,

6.      IFIXIT GMBH - Niemcy – Partner,

7.      ReUse-Computer e.V. - Niemcy – Partner,

8.      TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN - Austria – Partner,

9.      INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY - Polska – Partner,

10.  Semicon Sp. z.o.o. - Polska – Partner,

11.  GRANT4COM OY - Finlandia – Partner,

12.  RFND TECHNOLOGIES AB - Szwecja – Partner,

13.  AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT – Austria – Partner,

14.  SPEECH PROCESSING SOLUTIONS GMBH – Austria – Partner,

15.  OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUER SYSTEM- UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK – Austria – Partner,

16.  BLANCCO OY LTD - Finlandia – Partner,

17.  PRIMETEL PLC - Cypr – Partner.