Badania klimatyczne

Komory klimatyczne laboratorium umożliwiają realizację szeregu programów badań klimatycznych oraz służą do symulowania procesów starzenia materiałów i połączeń lutowanych. Dostępne są narażenia w zakresie temperatur od -70°C do +180°C, wilgotności od 10 do 95 % RH oraz starzenie w parze. W komorach mogą być realizowane zarówno narażenia o charakterze stałym, jak i zmienno-cyklicznym. Dostępna jest również próba szronu i rosy oraz badania SIR.

Badania klimatyczne mogą być połączone z badaniem rezystancji powierzchniowej izolacji (ang. Surface Insulation Resistance SIR). SIR jest parametrem, który określa rezystancję pomiędzy sąsiednimi ścieżkami przewodzącymi płytki drukowanej. Jest ona jednym z parametrów określających odporność pakietu elektronicznego na korozję. Zmiana wartości rezystancji wiąże się ze zjawiskami upływu prądu wskutek korozji elektrochemicznej ścieżek obwodów drukowanych, czy narastaniem dendrytów. Procesy te w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do powstawania nieciągłości obwodu w przypadku korozji, lub zwarć w przypadku pojawienia się dendrytów. Zjawiska te są wynikiem obecności zanieczyszczeń jonowych i niejonowych, na powierzchni materiału podłoża, które pozostały po operacjach technologicznych w trakcie wytwarzania pakietu elektronicznego. Do pomiarów SIR wykorzystywane jest stanowisko pomiarowe w skład, którego wchodzi: sirometr, komora klimatyczna oraz zestaw komputerowy. Standardowo płytki testowe w teście SIR są poddane narażeniu 85°C, 85 %RH i napięciu polaryzującemu (- 48) VDC w czasie 7 dób. Pomiar SIR odbywa się, co 24 h przy napięciu 100 V DC. Natomiast test elektromigracji (EM) odbywa się przy niższym napięciu polaryzującym (-10 V DC) w czasie 21 dób.

SIROMETER Model 300
Komora klimatyczna CTS -70/200