Badania lutowności

W laboratorium ITR możliwy jest pomiar lutowności materiałów używanych w montażu sprzętu elektronicznego metodą meniskograficzną oraz  metodą zanurzenia obrotowego (ang. rotary dip).

Metoda meniskograficzna należy do najbardziej wszechstronnych metod kontroli lutowności materiałów lutowniczych stosowanych w procesach montażu sprzętu elektronicznego. Zarówno podczas doboru materiałów, opracowywaniu technologii lutowania, jak również w bieżącej kontroli lutowności poszczególnych serii materiałów. Umożliwia ilościową i jakościową ocenę lutowności najnowszych materiałów w warunkach odwzorowujących rzeczywiste procesy lutowania. Nowoczesne meniskografy umożliwiają również przeprowadzenie badań lutowności w atmosferze ochronnej, a także kontrolę większości podzespołów stosowanych w montażu, w tym o rozmiarach najmniejszych.

W Instytucie Tele i Radiotechnicznym możliwe jest przeprowadzenie kontroli lutowności podzespołów elektronicznych i materiałów lutowniczych metodą meniskograficzną we wszystkich omawianych wyżej aspektach na meniskografie typu Menisco ST88  (Metronelec, Francja), który również posiada opcję pomiarów w gazie ochronnym.

Metoda zanurzenia obrotowego pozwala na wykonanie badania lutowności produkcyjnych płytek drukowanych (metalizowanych otworów przelotowych, ścieżek i pól lutowniczych). Próba przez „zanurzenie obrotowe” symuluje warunki lutowania na fali lutowia. W badaniu wykorzystuje się Tester lutowności TL-14

Przykładowy wynik pomiaru aktywności topnika metodą meniskograficzną
Stanowiska meniskograficzne
Przykład pomiaru lutowności podzespołu R0805 metodą kropli lutu w atmosferze ochronnej meniskografu Menisco ST88