Adres sekretariatu konferencji

Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

tel. +48 22 619 13 54, fax: +48 22 619 13 54,

 e-mail: ecology2012@itr.org.pl, www.itr.org.pl/ecology2012