Komitet Organizacyjny

Przewodniczący : Tomasz Głuszak

Sekretarz :  Joanna Florkowska

Członkowie: Marek Gonera, Piotr Nowakowski