Tematyka konferencji

  1. Proekologiczne aspekty wytwarzania systemów elektronicznych
  •  Dyrektywy Unii Europejskiej w praktyce (WEEE, RoHS, REACH, EuP/ErP)
  • Metody i narzędzia do Oceny Cyklu Życia produktów (LCA)
  • Technologie recyklingu i utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego
  1. Proekologiczne materiały i technologie wytwarzania systemów elektronicznych
  • Nanomateriały i nonotechnologie
  • Materiały i technologie do wytwarzania drukowanej, organicznej elektroniki
  • Przykłady aplikacji proekologicznych systemów elektronicznych.