Okres okupacji i powojenny

Z-cy Dyrektora (doc. mgr inż. Stefan Darecki, mgr inż. Stanisław Ignatowicz)
Z-cy Dyrektora (doc. mgr inż. Stefan Darecki, mgr inż. Stanisław Ignatowicz)

W okresie II wojny światowej nastąpiła przerwa w działalności Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego, a na tym terenie działał niemiecki tzw. Werstatt für Fernmeldetechnik. Zaraz po wyzwoleniu Pragi, jesienią 1944 roku byli pracownicy samorzutnie przywrócili do życia Państwowy Instytut Telekomunikacyjny. Instytut do 1951 roku podlegał Ministerstwu Poczt i Telegrafów i jego działalnością miała charakter międzyresortowy. Dyrektorem Instytutu w dalszym ciągu był prof. Janusz Groszkowski. Zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w połowie 1951 r. nastąpił podział Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego na dwa: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji podległy Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego i na Instytut Łączności podległy Ministerstwu Poczt i Telegrafów, który po kilku latach został przeniesiony z ulicy Ratuszowej do nowego budynku w Miedzyszynie przy ulicy Szachowej.