Kierownictwo Instytutu

dr hab. inż. Andrzej Nowakowski

DYREKTOR NACZELNY


dr inż. Janusz Sitek

email: janusz.sitek@remove-this.itr.org.pl

dr hab. inż. Andrzej Nowakowski

Z-CA DYREKTORA DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

prof. nadzw. ITR

dr hab. inż. Andrzej Nowakowski
email: andrzej.nowakowski@remove-this.itr.org.pl

mgr Anna Biernacka

Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH - GŁ. KSIĘGOWA

mgr Anna Biernacka
email: anna.biernacka@remove-this.itr.org.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Milewski

SEKRETARZ NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Andrzej Milewski
email: andrzej.milewski@remove-this.itr.org.pl