Kontakt

Siedziba Główna Instytutu

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

NIP : 525 000 88 50
REGON: 000039309
KRS: 0000023801

tel. centrala: 22-619-22-41
faks: 22-619-29-47

e-mail: itr@itr.org.pl


Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Kontakt do poszczególnych działów:

Systemy dla energetyki - energetyka@remove-this.itr.org.pl

Technologie obwodów drukowanych - pldruk@remove-this.itr.org.pl

Montaż elektroniczny - montaz@remove-this.itr.org.pl

Zintegrowane Technologie Elektroniczne – badania_pcb@remove-this.itr.org.pl

Technologie cieplno-chemiczne - elektrotermia@remove-this.itr.org.pl

Technologie ultradźwiękowe - ultradzwieki@remove-this.itr.org.pl

Technologie próżniowe - proznia@remove-this.itr.org.pl

Technologie nanomateriałów - nano@remove-this.itr.org.pl

Piezoelektronika - piezo@remove-this.itr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych - iod@remove-this.itr.org.pl