Oferta

Przyjmujemy do realizacji nietypowe lub prototypowe detale, części i podzespoły.
Wykonujemy w całości lub jako podwykonawcy urządzenia i maszyny standardowe i prototypowe wg. indywidualnych wymagań zamawiającego np.:

 • urządzenia do automatyzacji procesów technologicznych
 • systemy pomiarowo - kontrolne
 • urządzenia cieplno - chemiczne

Ostatnio wykonywane prace

 • urządzenia do określania wytrzymałości szkieł termicznie hartowanych o grubości do 19mm - dla firmy Szklarexpert - Warszawa.
 • elementy wyposażenia salonów samochodowych dla firmy Suzuki (postumenty, prezentery)
 • podzespoły i części do Automatycznego Systemu Kontroli Zapory "Dębe" na rzece Narew - dla firmy Ultrasystem -  Warszawa
 • elementy mechaniczne zautomatyzowanego systemu pomiarowego filtrów przeciwzakłóceniowych - dla firmy Miflex S.A. - Kutno
 • retorty żaroodporne stosowane w automatycznych systemach oznaczania parametrów jakościowych koksu wielkopiecowego -
  dla koksowni i hut - U.S. Steel i Mittal Steel
 • części i podzespoły maszyn do cięcia mikrostruktur (płytek krzemowych) dla firmy MAGUS
 • spawarka próżniowa elektronowa dużej mocy dla ITR
 • podzespoły mechaniczne stanowiska badawczego do monokrystalizacji węglika krzemu dla ITME
 • układy próżnioszczelne stanowisk badawczych dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej
 • konstrukcja stalowa suszarki prefabrykatów betonowych dla Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych