logo ITR

Rada Naukowa Instytutu Tele- i Radiotechnicznego
z siedzibą w
Warszawie

na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412)

ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Instytutu Tele- i Radiotechnicznego


POBIERZ TREŚĆ DOKUMENTU

Instytutu Tele- i Radiotechnicznego
VIII kadencja 2015 r. - 2019 r.

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. inż. Barbara Ślusarek

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

 

Sekretarz – dr inż. Marek Przybylski

Przewodniczący Komisji ds. naukowych – prof. dr hab. inż. Andrzej Milewski

Przewodniczący Komisji ds. Ekonomiczno-finansowych – mgr inż. Andrzej Jaworski

Przewodniczący Komisji ds. organizacyjno-regulaminowych – dr inż. Janusz Sitek

Przewodniczący Komisji ds. okresowej oceny pracowników – dr inż. Aleksander Lisowiec

Pełna lista członków Rady Naukowej ITR

1. dr inż. Aneta Araźna                             

2. dr inż. Janusz Borecki                         

3. dr hab. Elżbieta Czerwosz, prof. ITR                         

4. dr inż. Józef Gromek                              

5. prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering               

6. dr inż. Kamil Janeczek                            

7. mgr inż. Andrzej Jaworski                       

8. mgr inż. Dariusz Kapelski                      

9. prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski   

10. mgr inż. Marcin Kiełbasiński                  

11. prof. nadz. dr hab. inż. Ryszard Kisiel              

12. prof. dr hab. inż.Krzysztof  Kluszczyński

13. dr inż. Mirosław Kozłowski                                 

14. dr inż. Leszek Książek           

15. dr inż. Aleksander Lisowiec                    

16. prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński            

17. prof. dr hab. inż.Andrzej Milewski 

18. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski, prof. ITR             

19. dr inż. Dariusz Ostaszewki                    

20. dr Władysław Pawłowski                    

21. dr inż. Marek Przybylski       

22. prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak    

23. dr inż. Janusz Sitek                               

24. prof. dr hab. inż. Edward Sędek               

25. prof. dr hab. inż. Barbara Ślusarek      

26. prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak        

27. mgr inż. Paweł Wlazło