System zarządzania środowiskowego wg. Czystszej Produkcji

Polityka ochrony środowiska ITR:

  • logo sprcp
  • certyfikat
  • certyfikat

Założenia podstawowe:

- przestrzeganie obowiązujących na terenie RP praw i obowiązujących norm ochrony środowiska naturalnego

- podejmowanie działań na rzecz ograniczania wpływu Instytutu na środowisko

- ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskiemzgodnie z zasadami Czystszej Produkcji


Celami Polityki Środowiskowej są:

- Stosowanie w możliwym zakresie technik i technologii ograniczających zakres korzystania przez ITR ze środowiska

- Optymalizacja wskaźników zużycia surowców i mediów energetycznych w używanych i opracowywanych wyrobach oraz technologiach.

- Prowadzenie monitoringu w zakresie zużycia nośników energii,  wody,substancji niebezpiecznych oraz emisji ścieków, odpadów z badań naukowych, z produkcji, eksploatacji i likwidacji urządzeń elektronicznych i elektrycznych

- Propagowanie wśród załogi Instytutu i kadr przedsiębiorstw branży elektronicznej zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej przedsiębiorczości

Kryterium oceny jest spełnianie zobowiązania przedsiębiorcy do stałego obniżania zużycia zasobów i emisji w przeliczeniu na jednostkę produkcji.

Środkiem do uzyskiwania stałej poprawy wyników w ITR System Zarządzania Środowiskowego wg Czystszej Produkcji  (SZŚ CP). Polega on na realizacji cyklu:

wykres

Wręczenie świadectwa CP oraz dyplomów Eksperta CP przedstawicielom Instytutu przez Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch CP
Wręczenie świadectwa CP oraz dyplomów Eksperta CP przedstawicielom Instytutu przez Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch CP
Lider czystszej produkcji - puchar
Lider czystszej produkcji - puchar
Wręczenie nagrody "Lider Czystszej Produkcji"
Wręczenie nagrody "Lider Czystszej Produkcji"