Ochrona patentowa w zakresie nowej generacji przetworników prądowo-napięciowych

Opis projektu

Projekt dotyczy wynalazków z zakresu wysokich technologii. Jego implementacja pozwoli na opracowanie przetworników prądowych i napięciowych wraz z autonomicznymi układami pomiarowymi zasilanymi z sygnałów pomiarowych, które będą stosowane w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej, w szczególności do zabezpieczeń nadprądowych, czułych ziemnozwarciowych i kierunkowych oraz upływowych. Wartość innowacyjna wynalazku wynika m.in. z zastosowania zaawansowanych technologii wielowarstwowych obwodów PCB, technik zaawansowanego cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych oraz transmisji danych bazujących na autonomicznym zasilaniu z sygnałów pomiarowych. Realizacja projektu pozwoli znacznie zmniejszyć wymiary przetworników, zwiększyć ich odporność na przetężenia mierzonego prądu oraz poszerzyć pasmo pomiarowe. Ponadto opracowane przetworniki, ze względu na brak rdzenia ferromagnetycznego, będą miały liniową charakterystykę w całym zakresie mierzonych prądów, co zapewni dynamikę pomiaru pozwalającą zrealizować w jednym zestawie przetworników zabezpieczeń nadprądowych, ziemnozwarciowych i czułych ziemnozwarciowych oraz upływnościowych. Wynalazki mają dotyczyć opracowania konstrukcji w/w przetworników w oparciu o model fizyczny. Przedmiot wynalazku przed złożeniem do Urzędu Patentowego zostanie zweryfikowany przez przeprowadzenie badań laboratoryjnych wykonanych modeli oraz badań na modelu fizycznym sieci średniego napięcia. W wyniku przeprowadzonych badań zostanie dokonana optymalizacja konstrukcji przetworników pod kątem zastosowania ich w układach sumujących do zabezpieczeń upływnościowych, co jest nowością w stosunku do rozwiązań proponowanych przez wiodące firmy produkujące takie urządzenia. W ramach projektu przewiduje się wykonanie prototypów układu pomiarowych do zabezpieczenia nadprądowego, czułego ziemnozwarciowego i kierunkowego z opracowanymi przetwornikami oraz przeprowadzenie odpowiednich badań funkcjonalnych w warunkach rzeczywistych. Opracowane układy pomiarowe zostaną również objęte wnioskiem wynalazczym. Opracowane w ramach projektu nowe typy przetworników oraz bazujące na nich układy zabezpieczeń stworzą nową, tańszą ofertę dla potrzeb energetyki. Dzięki temu zabezpieczenia te znajdą zastosowanie tam, gdzie do tej pory istniały bariery ekonomiczne do ich zastosowania.