Ochrona patentowa w zakresie nowej generacji przetworników prądowo-napięciowych

Uzasadnienie projektu

Projekt obejmuje wsparcie ochrony praw własności dla wynalazku charakteryzującego się wysokim poziomem innowacyjności i wymagającego rozwiązania problematyki dotyczącej technologii wytwarzania przetworników prądowych i napięciowych, przetwarzania danych pomiarowych oraz transmisji danych opartych na układach zasilanych z operacyjnych sygnałów pomiarowych. Wynalazki pozwolą usunąć wady dotychczas stosowanych rozwiązań przetworników typu transformatorowego charakteryzujących się dużymi wymiarami oraz wysoką ceną. Ograniczony zakres dynamiki dotychczasowych rozwiązań wymagał stosowania oddzielnych przetworników do zabezpieczeń nadprądowych, czułych zabezpieczeń ziemnozwarciowych i kierunkowych. Stosowane dotychczas pomiarowe transformatorowe przekładniki napięciowe charakteryzują się bardzo dużą jak na potrzeby nowoczesnych urządzeń pomiarowych mocą wydzielaną w obwodach wtórnych, rzędu 10 VA, a ponadto mają silnie ograniczone pasmo przenoszonych częstotliwości. Przetworniki te zachowują swoją klasę dokładności dla sinusoidalnego napięcia sieci o częstotliwości 50/60 Hz. Obecnie bardzo często stawiane są wymagania dot. Dokładnego pomiaru mocy w kontekście rozliczeń między zakładami przemysłowymi czy też wydziałami produkcyjnymi dokonywanymi na poziomie rozdzielni energetycznych. Kolejną wadą przetworników transformatorowych jest ich znaczna masa i cena. Realizacja zadań badawczych związanych z wynalazkiem stanowić będzie niewątpliwy wkład ITR w rozwój krajowego i światowego dorobku naukowego i technicznego w dziedzinie wynalazku.