WYKAZ PUBLIKACJI - 2010 ROK

1.            Transaction of the Institute of Metal Finishing  B. Niemczewski (A3)      Cavitation intensity of solutions of chemicals used as components of media for ultrasonic cleaning in aqueous alkaline solutions. 2010, vol. 88, No 3, 166-170

2.            Soldering & Surface Mount Technology               K. Bukat (M2),Z. Moser,J. Sitek (M2),W. Gąsior,M. Kościelski (M2),J. Pstruś   -Investigation of the Sn-Zn-Bi solders. Part I. Surface tension, interfacial tension and density measurements of the Sn-Zn-Bi solders.Volume 22, Number 3, 2010, pp. 10-16.

3.            Soldering & Surface Mount Technology               K. Bukat (M2),J. Sitek (M2),M. Kościelski, (M2),Z.Moser,W. Gąsior,J. Pstruś - Investigation of the Sn-Zn-Bi solders. Part II. Wetting measurements of the Sn-Zn-Bi solders on copper and on PCBs with lead-free finishes by means of the wetting balance method. Volume 22, Number 4, 2010, pp. 13-19.

4.            Plating and Surface Finishing     G. Kozioł (M1),A. Araźna (M1),W. Stęplewski (M1)-      The Characteristics of an Electroless Nickel/Immersion Gold Plated PWB Surface Finish and the Quality of BGA Solder Joints. 97 (1), 2010, p. 39- 45.

5.            J. Therm.Anal. Calorium               E. Kowalska (P4),E. Czerwosz (P4),M. Kozłowski (P4),W. Surga,J. Radomska (P4),H. Wronka (P4)      Structural, thermal, and electrical properties of carbonaceous films containing palladium nanocrystals. 101, 737-742, (2010).

6.            Surface and Interface Analysis.                P. Konarski (P3),K. Kaczorek (P3),B. Balcerzak,J. Haluszka,M. Scibor,C.Iwanejko (P1),A. Zawada (P3) SIMS depth profile analysis of particles collected in an environment. Published on-line (2010) John Wiley & Sons, Ltd.(www.interscience.wiley.com) DOI 10.1002-sia.3666

7.            Surface and Interface Analysis.                P. Konarski (P3),T. Opalińska (U1)           Cold plasma cleaning of copper and aluminium tested by SIMS depth profile analysis.Published on-line (2010) John Wiley & Sons, Ltd.(www.interscience.wiley.com) DOI 10.1002-sia.3655

8.            Surface and Interface Analysis.                P. Konarski (P3),K. Kaczorek (P3),J. Senkara       Effects of vacuum heating in AISI 410 and AISI 321 stainless steels’ surface layer revealed by SIMS-GDMS depth profile analysis.Published on-line (2010) John Wiley & Sons, Ltd.(www.interscience.wiley.com) DOI 10.1002-sia.3637

9.            Elektronika         P. Laskowski, A. Milewski (NS)  Analiza błędów amplitudowego ważenia sygnałów radiolokacyjnych. Nr 4/2010, s. 112÷116.

10.          Elektronika         J. Rymarczyk (P4), M. Kozłowsk (P4), E. Czerwosz (P4),E. Kowalska (P4) Badania mikroskopowe nanostrukturalnych warstw palladowo-węglowych otrzymywanych w dwu stopniowej metodzie PVD/CVD.Nr 6/2010, s. 46-49.

11.          Elektronika         M. Suchańska,E. Czerwosz (P4),R. Diduszko (P4),P. Dłużewski,J. Kęczkowska, E. Kowalska (P4),J. Rymarczyk (P4)                Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd-C do zastosowań w detektorach wodorowych. Nr 6/2010, s. 54-57.

12.          Elektronika         A. Lisowiec (A1), Z. Kołodziejczyk (A1)  Metody wykrywania, analizy oraz rejestracji zakłóceń w sieci energetycznej.Nr 7/2010, s. 22-26.

13.          Elektronika         S. Kuciński (J2)  Metoda ochrony wyrobów elektrycznych przed impulsowymi zaburzeniami elektromagnetycz-nymi występującymi w sieciach elektromagne-tycznych niskiego napięcia. Nr 7/2010, s. 26-29.

14.          Elektronika         P. Wlazło (A1), Z. Kołodziejczyk (A1)      Lokalne i zdalne sterowanie uniwersalnymi urządzeniami zabezpieczeniowymi. Nr 7/2010, s. 30-32.

15.          Elektronika         A. Kuźmiński (A2), M. Rup (A2) Nowe podejście do modernizacji rozdzielnic Średniego Napięcia ŚN na przykładzie rozdzielni RSW oraz ST7 produkcji ZWAR. Nr 7/2010, s. 32-34.

16.          Elektronika         A. Lisowiec (A1), A. Nowakowski (DB), Z. Kołodziejczyk (A1), B. Miedziński        Conventional and new methods of circuit breakers monitiring (konwencjonalne i nowe metody monitorowania stanu wyłączników).Nr 7/2010, s. 35-38.

17.          Elektronika         A. Lisowiec (A1), A. Nowakowski (DB)   New constructions of current and voltage transducers for MV switchgear (Nowe konstrukcje przetworników prądowych dla rozdzielnic średniego napięcia). Nr 7/2010, s. 39-43.

18.          Elektronika         R. Suchecki         Opracowanie i realizacja modułów programowych do urządzenia zabezpieczeniowego Mupasz Control 810. Nr 7/2010, s. 43-45.

19.          Elektronika         G. Brodziński (A1)           Charakterystyka systemu mikroprocesorowego w zastosowaniu do pomiaru prądów fazowych z wykorzystaniem cewek Rogowskiego.Nr 7/2010, s. 45-50.

20.          Elektronika         J. Chudorliński, W. Kardyś           Układ sterowania napędem elektromagnetycznym zespolonym z wyłącznikiem średniego napięcia. Nr 7/2010, s. 50-53.

21.          Elektronika         Ł. Sapuła (A1), K. Broda (A1), J. Dumała (A1)      Wpływ układu optycznego na czułość zabezpieczenia łukowego. Nr 7/2010, s. 54-56.

22.          Elektronika         K. Broda (A1), J. Dumała (A1),Ł. Sapuła (A1)       Układy zabezpieczenia linii dwuodpływowej w rozdzielnicach kopalnianych średniego napięcia. Nr 7/2010, s. 56-58.

23.          Elektronika         K. Broda (A1),J. Dumała (A1),Ł. Sapuła (A1)    Rozproszona automatyka przełączania zasilań z kontrolą rozpływu mocy.Nr 7/2010, s. 59-60.

24.          Elektronika         Ł. Sapuła (A1), P. Prystupiuk (A1)            Kalibracja modułów pomiarowych urządzeń EAZ. Nr 7/2010, s.61-63.

25.          Elektronika         A. Kuźmiński (A2), M. Rup (A2) Koncentrator cyfrowy i analogowy sygnałów stacyjnych Mupasz Control 810. Nr 7/2010, s. 64-66.

26.          Elektronika         Z. Kołodziejczyk (A1), P. Wlazło (A1),    Edycja nastaw w nowoczesnych sterownikach polowych dla energetyki. Nr 7/2010, s. 67-71.

27.          Elektronika         A. Gacek (A1), L. Książek (A1),  Modelowanie systemu automatyki stacji w standardzie IEC 61850. Nr 7/2010, s. 71-74.

28.          Elektronika         A. Wach (J1)      Wybrane problemy testowania inteligentnego urządzenia elektronicznego wyposażonego w standard IEC 61850. Nr 7/2010, s. 75-78.

29.          Elektronika         A. Kalinowski (A1), G. Kowalski (A1)       Wysokoprecyzyjne przetworniki prądu na napięcie. Nr 7/2010, s. 79-81.

30.          Elektronika         M. Bączyk (A1), P. Kluk (A1)       Metoda i układ do pomiaru rezystancji termistora ACCU-CURVETM. Nr 7/2010, s. 81-83.

31.          Elektronika         H. Chrzaniuk (A1)            Urządzenie z interfejsem USB z wykorzystaniem procesorów z rodziny Atmel AVR UC3. Nr 7/2010, s. 84-85.

32.          Elektronika         K. Król (A1), E. Piwowarska         Wpływ układu kluczującego na dokładność odwzorowania napięcia w układach próbkująco-pami9ętających realizowanych w scalonej technologii CMOS. Nr 7/2010, s. 86-89.

33.          Elektronika         K. Makowiecki (A1)        Zastosowanie procesora kryptograficznego do rozszerzenia funkcjonalności telefonu komórkowego. Nr 7/2010, s. 90-91

34.          Elektronika         K. Makowiecki  Mobilny system ICT integrujący potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Nr 7/2010, s. 92-93.

35.          Elektronika         K. Janeczek (M1), K. Futera  (M1), G. Kozioł (M1), T. Serzysko (M1), K. Lipiec (M1), A. Araźna (M1), W. Stęplewski (M1)     Badanie skuteczności odczytu danych z etykiet HF i UHF w systemach RFID. Nr 7/2010, s. 94-97.

36.          Elektronika         W. Mocny (S1)  Wykorzystanie sterownika PLC do kontroli ruchu silnika krokowego. Nr 7/2010, s. 97-99.

37.          Elektronika         J. Chudorliński (A1), W. Kardyś (A1)       Zastosowanie falowników rezonansowych w generatorach ultradźwiękowych. Nr 7/2010, s. 99-102.

38.          Elektronika         M. Brylski (A3)  Kształtowanie cyklu zgrzewania ultradźwiękowego w postaci funkcji mocy czynnej w czasie. Nr 7/2010, s. 102-104.

39.          Elektronika         M. Brylski (A3)  Nadążna regulacja mocy czynnej dostarczanej do zespołu drgającego w systemie zgrzewania ultradźwiękowego. Nr 7/2010, s. 105-107.

40.          Elektronika         L. Nafalski (A3), B. Młynarski (A3), Ł. Krzemiński (A3)    Zastosowanie technologii zgrzewania ultradźwiękowego do łączenia siatki z włókien szklanych do profili kątowych PCV. Nr 7/2010, s. 108-111.

41.          Elektronika         E. Chmielewski (A3), B. Młynarski (A3), Ł. Krzemiński (A3)          Metoda rotacyjnego zgrzewania metali. Nr 7/2010, s. 111-112.

42.          Elektronika         T. Kozłowski (S1), W. Kopera (S1), R. Woźniak (S1)         Zautomatyzowany proces wytwarzania wielowarstwowych wyrobów filtracyjnych z polipropylenowych materiałów włóknistych. Nr 7/2010, s. 113-116.

43.          Elektronika         M. Kiełbasiński (S1), W. Kopera (S1)      Stanowisko podawania czasz górnych jako fragment linii technologicznej do montażu półmasek filtracyjnych. Nr 7/2010, s. 117-119.

44.          Elektronika         W. Kopera (S1), M. Kiełbasiński (S1), T. Kozłowski (S1) System próżniowego dozowania materiałów sypkich. Nr 7/2010, s. 119-122.

45.          Elektronika         B. Dobrowiecka (S2), W. Kornacki (S1), M. Pikiel (S2), J. Zając (S2)           Oprogramowanie przenośnego systemu diagnostycznego pacjentów z chorobą  Parkinsona. Nr 7/2010, s. 122-126.

46.          Elektronika         P. Michalski (A1), P. Zybert (A1)               Pneumatyczny interaktywny inhalator z wizualizacją procesu inhalacji. Nr 7/2010, s. 126-128.

47.          Elektronika         P. Michalski (A1), P. Zybert (A1)               Przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi. Nr 7/2010, s. 129-130.

48.          Elektronika         G. Kozioł (M1), A. Araźna (M1), W. Stęplewski (M1)      Badanie wpływu narastania wiskerów w procesie montażu bezołowiowego podzespołów ultra miniaturowych.Nr 7/2010, s. 131-135.

49.          Elektronika         A. Araźna (M1), T. Serzysko (M1), K. Futera (M1)            Jakość połączeń podzespołów CSP na płytkach drukowanych z powloką ENIG. Nr 7/2010, s. 136-140.

50.          Elektronika         A. Araźna (M1), T. Serzysko (M1),K. Janeczek (M1)        Badanie formowania się związków intermetalicznych w bezołowiowych połączeniach podzespołów  ultraminiaturowych.Nr 7/2010, s. 140-144.

51.          Elektronika         W. Stęplewski, K. Lipiec, J. Borecki          Badanie procesu lutowania na polach lutowniczych z mikrootworami.  Nr 7/2010, s. 145-148.

52.          Elektronika         H. Hackiewicz, J. Borecki (M3), G. Kozioł (M1)   Zarządzanie ciepłem w zespołach na płytkach drukowanych cz. 1. Nr 7/2010, s. 149-154.

53.          Elektronika         J. Borecki (M3), H. Hackiewicz, G. Kozioł (M1)   Zarządzanie ciepłem w zespołach na płytkach drukowanych cz. 2. Nr 7/2010, s. 154-160.

54.          Elektronika         K. Lipiec (M1), K. Janeczek (M1), K. Futera (M1)              Zastosowanie mikrootworów w polach lutowniczych dla podzespołów w obudowach typu CSP i QFP. Nr 7/2010, s. 161-163.

55.          Elektronika         K. Bukat (M2), J. Sitek (M2), M. Kościelski (M2)               Bezołowiowa pasta lutownicza typu SAC do lutowania rozpływowego w elektronice. Nr 7/2010, s. 163-169.

56.          Elektronika         M. Karliński (S2), J. Wójcik, J. Zając (S2)                Orientowanie detali oparte o przetwarzanie obrazów do zastosowań w liniach zautomatyzowanego montażu. Nr 7/2010, s. 169-172.

57.          Elektronika         J. Rymarczyk (P4), A. Richter, E. Czerwosz (P4) Zastosowanie metody nanoindentacji do badań właściwości mechanicznych nanomateriałów. Nr 7/2010, s. 172÷175.

58.          Elektronika         M. Kozłowski (P4), E. Czerwosz (P4)      Zastosowanie wysokorozdzielczego SEM do badań nanorurek węglowych. Nr 7/2010, s. 176÷178.

59.          Elektronika         M. Kalczewska (U1), T. Opalińska (U1), M. Więch (U1)  Modyfikacja powierzchni folii poliimidowej w wyładowaniu barierowym z zastosowaniem różnych gazów roboczych. Nr 7/2010, s. 179÷185.

60.          Elektronika         M. Orzyłowski (U1)        Identyfikacja pieca do monokrystalizacji SiC jako obiektu sterowania. Nr 7/2010, s. 185÷193.

61.          Elektronika         K. Grasza, E. Tymicki, M. Orzyłowski (U1)            Badania walidacyjne stanowiska do monokrystalizacji SiC. Nr 7/2010, s. 193÷197.

62.          Elektronika         M. Czerwiński (U1), M. Orzyłowski (U1), Z. Orzechowski (U1),J. Sawicki (U1)   Wielopętlowy układ regulacji temperatury oparty na sterowniku PLC. Nr 7/2010, s. 197÷201.

63.          Elektronika         Ł. Grotkowski (U1), R. Kiełczewski (U1), S. Ryciak (U1)  Automatyczna kalibracja czujników temperatury z zastosowaniem systemu laboratoryjnego Keithley 3706. Nr 7/2010, s. 201÷203.

64.          Elektronika         A. Witowski (U1), Z. Orzechowski (U1) Aparatura do pomiaru redukcyjności rud żelaza. Nr 7/2010, s. 203÷205.

65.          Elektronika         K. Jasek  (U1), A. Knap, J. Puton, B. Mazurek     Źródła  żarowe promieniowania podczerwonego do analizatorów NDIR Nr 7/2010, s. 205÷208.

66.          Elektronika         A. Witowski (U1), K. Jasek (U1)                Badanie reakcyjności koksu wobec di tlenku węgla w trakcie trwania reakcji. Nr 7/2010, s. 209÷211

67.          Elektronika         S. Ryciak (U1), Ł. Grotkowski (U1), R. Kiełczewski (U1),                Zaawansowany system nadzoru atmosfery roboczej w urządzeniu do oznaczania redukcyjności rud żelaza. Nr 7/2010, s. 211÷214.

68.          Elektronika         R. Kiełczewski (U1), S. Ryciak (U1), Ł. Grotkowski (U1)  Modernizacja układu sterowania oraz regulacji temperatury w stanowisku laboratoryjnym do karbonizacji węgla. Nr 7/2010, s. 214÷216.

69.          Elektronika         W. Małkiński (S2), J. Zając (S2), J. Wójcik, M. Karliński (S2), T. Jaśkiewicz (U1) Analizator do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych z systemem wizyjnym. Nr 7/2010, s. 217÷222.

70.          Elektronika         W. Małkiński (S2), J. Zając (S2), M. Karliński (S2)  Układ do akwizycji obrazów w procesach wysokotemperaturowych. Nr 7/2010, s. 222÷224.

71.          Elektronika         M. Więch (U1), J. Kret, S. Bartusek, D. Wolf-Łysiak (U1) Nowe urządzenia do badania rud żelaza. Nr 7/2010, s. 225÷227.

72.          Elektronika         M. Więch (U1), Z. Orzechowski (U1)      Precyzyjne układy pomiaru wielkości fizycznych w urządzeniu do badania termoplastyczności rud żelaza. Nr 7/2010, s. 228÷230.

73.          Elektronika         Ł. Krzemiński (A3)           Komora rekombinacyjna do dozymetrii wiązek protonów. Nr 7/2010, s. 231÷233.

74.          Elektronika         A. Grodziński (P1), A. Szymański (P1), H. Sibilski, A. Dzierżyński, K. Krasuski Próżniowe komory wyłącznikowe.  Nr 7/2010, s. 234÷237.

75.          Elektronika         A. Czopik (P1), S. Krawczyk (P1)               Optymalizacja punktu pracy katody bezpośrednio żarzonej w spawarce elektronowej. Nr 7/2010, s. 238÷242.

76.          Elektronika         K. Olszewska (P1)           Narzędzia wspomagające proces spawania wiązką elektronów – nowe rozwiązania techniczne. Nr 7/2010, s. 243÷245.

77.          Elektronika         R. Niedbała, M. Wesołowski (U1), J. Wojtas, Z. Bielecki, S. Cudziło Mikronagrzewnica indukcyjna do dekompozycji par materiałów wybuchowych. Nr 7/2010, s. 246÷249.

78.          Elektronika         A. Zawada (P3), P. Konarski (P3)              Procedura badania desorpcji gazów metodą dynamiczną z materiałów pracujących w próżni. Nr 7/2010, s. 249÷251.

79.          Elektronika         K. Kaczorek (P3), P. Konarski (P3)            Analiza profilowa układu warstwowego Cu/Ni/Au metodą spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego GDMS. Nr 7/2010, s. 251÷254.

80.          Elektronika         J. Lenik (T4)        Recykling zużytego sprzętu elektronicznego. Dyskusja nad ograniczeniem nieformalnego zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr 7/2010, s. 255÷255.

81.          Elektronika         K. Janeczek (M1), G. Kozioł (M1)             Drukowane, elastyczne anteny etykiet do systemów identyfikacji radiowej RFID. Nr 9/2010, s. 15-17.

82.          Elektronika         M. Przybylski (M4),  B. Ślusarek (M4)    Dławik indukcyjny z proszkowym rdzeniem dielektromagnetycznym. Nr 10/2010, s. 124÷127.

83.          Przegląd Elektrotechniczny        K. Janeczek (M1), G. Kozioł (M1)              System inwentaryzacji urządzeń z wykorzystaniem identyfikacji radiowej RFID. Nr 2/2010, s. 47-50.

84.          Przegląd Elektrotechniczny        B. Ślusarek (M4)              Powder magnetic materials. R. 86, Nr 4/2010, s. 16÷19, ISSN 0033-2097.

85.          Przegląd Elektrotechniczny        M. Przybylski (M4), B. Ślusarek  (M4),   The investigation of anisotropic Nd-Fe-B dielectromagnets in elevated temperatures. Nr 4/2010, s. 93÷96, ISSN 0033-2097.

86.          Przegląd Elektrotechniczny        N. I. Grechanyuk, B. Miedziński, A. Grodziński (P1) Modern electron beam technologies for fabrication of various materials, powders and metal compositions from a vapour phase. R. 86, Nr 5/2010, s. 1÷4, – ISSN 0033-2097.

87.          Przegląd Elektrotechniczny        E. Kowalska (P4), J. Radomska (P4), H. Wronka (P4), E. Czerwosz( P4) Badanie zmian własności przewodnictwa elektrycznego warstw palladowo- węglowych pod wpływem gazów zawierających wodór. Nr 10/2010, s. 61-64.

88.          Przegląd Elektrotechniczny        B. Miedzińskji, G. Wiśniewski, N. I. Grechanyuk, A. Grodziński (P1), A. Kozłowski                Applicability of a multilayer condensed multicomponent material in electrical contacts of LV vacuum interrupters. R. 86, Nr 12/2010, s. 331÷334 – ISSN 0033-2097.

89.          Przegląd Spawalnictwa Z. Moser, W. Gąsior, K. Bukat (M2), P. Fima, J. Sitek (M2) ,J. Pstruś.      Właściwości zwilżające lutów In-Sn, Sn-Ag-In i Sn-Ag-Cu-In.Nr 82 (9/2010), 29-35.

90.          Przegląd Spawalnictwa K. Bukat (M2), J. Sitek (M2), Z. Moser, W. Gąsior, M. Kościelski (M2), J. Pstruś. Wpływ dodatków indu do stopów SnZnBi na właściwości zwilżające różnych podłoży stosowanych w elektronice. Nr 82 (9/2010), 36-40.

91.          Automatyka Elektroenergetyczna          A. Lisowiec (A1), A. Nowakowski (DB)   Hybrydowy sterownik MUPASZ 710 – wszystkie zabezpieczenia, analizator jakości energii i zabezpieczenia łukowe. Nr 3/2010 (68), s. 64-66.

92.          Mechanizacja i automatyzacja górnictwa             J. Chudorliński (A1), W. Kardyś (A1) Analiza możliwości zastosowania rozproszonych systemów zabezpieczeniowo-diagnostycznych w górnictwie. Nr 7/2010. s. 115-120.

93.          Mechanizacja i automatyzacja górnictwa             A. Lisowiec (A1), Z. Kołodziejczyk(A1)   E-diagnostyka urządzeń końcowych sieci. Nr 7/2010, s. 40-45.

94.          Wiadomości Elektrotechniczne A. Nowakowski (DB)      Sterowniki energetyczne z analizatorem jakości energii do pracy w warunkach ekstremalnych – MUPASZ 710 i 810 extreme. Nr 09/21010, s. 53-55.

95.          Wiadomości Elektrotechniczne K. Broda (A1) ,Ł. Sapuła (A1)      Wielofunkcyjne urządzenie zabezpieczeniowe do pracy w stacjach rozdzielczych sieci kopalnianych z zabezpieczeniem upływowym kontrolującym stan izolacji . Nr 09/2010 s. 56-58.

96.          Elektro Info        A. Kuźmiński (A2), M. Rup (A2) Koncentrator cyfrowych i analogowych sygnałów stacyjnych Mupasz Control 810. Nr 5/2010, s. 66.

97.          Elektro Info        M. Rup (A2), M. Kosyra (NP), J. Chudorliński (A1)           Implementacja innowacyjnych rozwiązań w mikroprocesorowych urządzeniach automatyki zabezpieczeniowej SN na przykładzie sterownika polowego MUPASZ 710. Nr 9/2010, s. 38-39.

98.          Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie           L. Nafalski (A3) Zastosowanie technologii zgrzewania ultradźwiękowego w motoryzacji. Marzec 2010, s. 18-20.

99.          ACTA PHYSICA POLONICA A       D. Szczegielniak, A. Milewski (NS)           Structure Optimization of Phase-Coded Sounding Signals. vol. 118 (2010), No. 1, pp. 164-167.

100.       Reac. Kinet. Mech.         S. Biniak, R. Diduszko (P4), W. Gac, M. Pakuła, A. Świątowski Reduction and oxidation of a Pd/activated carbon catalyst: evaluation of effects. Cat. 101, s. 331÷342, (2010).

101.       Photonics Lettess of Poland       M. Mroczkowski,J. Kalenik,  E. Czerwosz (P4), J. Szmidt Investigation of luminrscence excited by electron, from cold emission from carbon nanotubes cathode. vol 2 (10) (2010); Proceedings of XXVIth IEEE-SPIE Symposium

102.       XXVIth IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, 24–30.05.2010.       K. Janeczek (M1), A. Młożniak, G. Kozioł (M1), M. Jakubowska, P. Bajurko, Y. Yashchyshyn     Screen printed UHF antennas on flexible substrate

103.       XXVIth IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, 24–30.05.2010.       K. Futera (M1). M. Jakubowska Printed electronic on flexible and glass substrates.

104.       Electronics System Integration Technology Conferences, ESTC 2010, Berlin, Niemcy, 13-16.09.2010, M. Jakubowska, K. Bukat (M2), M. Kościelski (M2), A. Młożniak, W. Niedźwiedź, M. Słoma, J. Sitek (M2)             Investigation of the properties of the SAC solder paste with the nanosilver powder and nanocarbon tube additives as well as the “nano” solder joints on Cu. Proceedings, P0117, pp.1-6.

105.       Electronics System Integration Technology Conferences ,ESTC 2010, Berlin, Niemcy, 13-16.09.2010, K. Janeczek (M1), G. Kozioł (M1), T. Serzysko (M1), M. Jakubowska              Investigation on RFID tag antennas printed on flexible substrates using two types of conductive pastes.

106.       Electronics System Integration Technology Conferences, ESTC 2010, Berlin, Niemcy, 13-16.09.2010, A. Araźna (M1), G. Kozioł (M1), W. Stęplewski (M1), K. Lipiec (M1)         Head on pillow defects in BGAs solder joints.

107.       MIDEM 2010 CONFERENCE, Słowenia, Redenci, 27.09.÷02.10.2010  K. Janeczek (M1), J. Sitek M2), A. Araźna (M1), M. Kościelski (M2), W. Stęplewski (M1), M. Jakubowska             Investigation of screen-printing technology and “nano-pastes” for printed electronics – Proceedings, pp. 121-124.

108.       10th Electron Technology Conference ELTE 2010  and 34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CMPT Poland Conference Wrocław, 22-25.09.2010  J. Sitek (M2), K. Futera (M1), K. Janeczek (M1), K. Bukat (M2), W. Stęplewski (M1), M. Kościelski (M2), M. Jakubowska Investigation of inkjet technology for printed organic electronics. Book of Abstract, p. 223, ISBN 978-83-917701-8-4.

109.       10th Electron Technology Conference ELTE 2010 and 34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CMPT Poland Conference Wrocław, 22-25.09.2010         A. Dziedzic, B. Ziobrowska, K. Nitsch, T. Piasecki, W. Stęplewski (M1), G. Kozioł (M1)  AC Electrical Properties of Thin-Film Resistors Embedded in Printed Circuit Boards

110.       10th Electron Technology Conference ELTE 2010 and 34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CMPT Poland Conference Wrocław, 22-25.09.2010         W. Stęplewski (M1), J. Borecki (M3), G. Kozioł (M1), A. Araźna (M1), A. Dziedzic, P. Markowski           Influence of Selected Constructional and Technological Factors on Tolerance and Stability of Thin- Film Resistors Embedded in PCBs.

111.       10th Electron Technology Conference ELTE 2010  and 34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CMPT Poland Conference Wrocław, 22-25.09.2010         E. Czerwosz (P4), E. Kowalska (P4), M. Kozłowski (P4), J. Rymarczyk (P4)       Electron emission from spindt-like carbon nanotubes FECs. Book of abstracts p. 23,

112.       10th Electron Technology Conference ELTE 2010 and 34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CMPT Poland Conference Wrocław, 22-25.09.2010         E. Czerwosz (P4), E. Kowalska (P4), M. Kozłowski (P4)  Carbonaceous – palladium films for hydrogen sensor applications. Book of abstracts p. 120,

113.       10th Electron Technology Conference ELTE 2010  and 34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CMPT Poland Conference Wrocław, 22-25.09.2010 E. Czerwosz (P4), J. Kalenik, E. Kowalska (P4), M. Kozłowski (P4), K. Król (A1), M. Mroczkowski   Temperature changes in C-Pd nanocrystalline films. Book of abstracts p. 134,

114.       10th Electron Technology Conference ELTE 2010  and 34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CMPT Poland Conference Wrocław, 22-25.09.2010   P. Firek, J. Szmidt, M. Kozłowski (P4), E. Czerwosz (P4)      Diamond-like Carbon layer for application in hydrogen sensor. Book of abstracts, p. 138.

115.       10th Electron Technology Conference ELTE 2010  and 34th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CMPT Poland Conference Wrocław, 22-25.09.2010 P. Firek, J. Szmidt, M. Kozłowski (P4), J. Rymarczyk (P4), E. Czerwosz (P4)                Influence of annealing on nano-palladium films with diamond-like carbon buffer layer Book of abstracts, p. 138.

116.       I Konferencja Naukowo-Techniczna Organiczna, Drukowana i Elastyczna Elektronika (ODEE), Warszawa, 22-23.04.2010          J. Sitek (M2), K. Futera (M1), M. Kościelski (M2), K. Bukat (M2),  G. Kozioł (M1)              Materiały i technologia wytwarzania elementów elektronicznych techniką druku strumieniowego (InkJet) – Możliwości i ograniczenia. Materiały konferencyjne, s. 39-49.

117.       33nd International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE 2010 Warszawa, 12-16.05.2010          M. Kościelski (M2), K. Bukat (M2), M. Jakubowska, A. Młożniak          Application on Nanosilver  Particles to Improve Wettability of SAC Solder Paste. Proceedings IEEE, pp. 473-477.

118.       33nd International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE 2010 Warszawa, 12-16.05.2010          A. Araźna (M1), G. Kozioł (M1), W. Stęplewski (M1)           Investigation of Tin whiskers formation

119.       ION-2010 VIII-th International Conference on Ion Implantation and other Applications of Ions and Electrons, Kazimierz Dolny, 14-17.06.2010 r.            P. Konarski (P3), K. Kaczorek (P3), J. Senkara Vacuum annealing effects in nickel alloys applied in aviation industry – Depth profile analysis by secondary ion mass spectrometry (SIMS) and glow discharge mass spectrometry (GDMS).

120.       ION-2010 VIII-th International Conference on Ion Implantation and other Applications of Ions and Electrons,  Kazimierz Dolny, 14-17.06.2010 r.            T. Wilczyńska, M. Barlak, R. Wiśniewski, P. Konarski (P3), B. Sartowska, W. Starosta, B. Nycz The changes of manganin thermoresistance properties induced by Nb, Ti, C low energy and then Kr high energy ion implantation.

121.       ION-2010 VIII-th International Conference on Ion Implantation and other Applications of Ions and Electrons, Kazimierz Dolny, 14-17.06.2010 r. V. V. Uglov, V. I. Shymanski, N. N. Vherenda, V. M. Astashynski, P. Konarski (P3), A. V. Shashok              Phase and chemical composition on titanium surfach layer simultaneously alloyed with chromium and molybsenum atoms.

122.       ION-2010VIII-th International Conference on Ion Implantation and other Applications of Ions and Electrons, Kazimierz Dolny, 14-17.06.2010 r. V. V. Uglov, N. T. Kvasovi, Yu. A. Petukhou, R. S. Kudaktsin, V. M. Astashynski, A. M. Kuzmitski, A. A. Ukhov, A. V. Shashok, P. Konarski (P3)Modifications of “zirconium-on-silicon” system by dense compression plasma.

123.       Seminarium Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Fizycznego,  UMCS Lublin, październik 2010 r.         K. Kaczorek (P3), P. Konarski (P3), A. Zawada (P3)   Spektrometryczny analizator wyładowania jarzeniowego (SMWJ-01) opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym: konstrukcja, analityczne parametry, zastosowania.

124.       Seminarium Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Fizycznego, UMCS Lublin, październik 2010 r.          P. Konarski (P3), K. Kaczorek (P3), A. Zawada (P3)  Zastosowanie spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego (GDMS) do analizy profilowej układów warstwowych: wyniki badań wykonanych przy użyciu analizatora , SMWJ-01.

125.       Seminarium Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Fizycznego,  UMCS Lublin, październik 2010 r.         P. Konarski (P3), K. Kaczorek (P3), A. Zawada (P3)  Opracowanie analizatora profilowego GDMS przeznaczonego do badania układów warstwowych oraz nano i mikrocząsteczek.

126.       XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowe dzieci a czynniki środowiskowe, klimatyczne i społeczne”, Legnica, 21÷22.05.2010.              P. Konarski (P3), B. Balcerzak, K. Kaczorek (P3), I. Iwanejko  (P1), J. Hałuszka, M. Ścibor, A. Zawada (P3), R. Diduszko (P4)   Spektrometryczna analiza składu pierwiastkowego i morfologii drobin pyłów – porównawcze badanie pyłów zawieszonych w środowisku miejskim Krakowa i pyłów emitowanych przez Elektrociepłownię EC Kraków.

127.       XII International PhD Workshop OWD 2010, Wisła-Głębce,  23–26.10.2010.        K. Janeczek (M1)             Performance of RFID tag antennas printed on flexible substrates.

128.       XII International PhD Workshop OWD 2010, Wisła-Głębce,  23–26.10.2010.        A. Araźna (M1) Influence of parameters tinning and ageing processes on properties of printed circuit boards tin coatings

129.       XII International PhD Workshop OWD 2010, Wisła-Głębce,  23–26.10.2010.        R. Suchecki (A1)               Description of software control modules in protection relays.  Conference archives PTETiS vol. 28,  2010, s. 161.

130.       XII International PhD Workshop OWD 2010, Wisła-Głębce,  23–26.10.2010.        M. Brylski (A3)  Active power stabilization in ultrasonic welding process.

131.       XII International PhD Workshop OWD 2010, Wisła-Głębce,  23–26.10.2010.        Ł. Krzemiński (A3)                Recombination chambers for dosimetry of mixed radiation in Hadron Radiotherapy.

132.       Konferencja  Naukowo-Techniczna - Aparatura Łączeniowa „Łączniki 2010”, Pieczyska k/Koronowa, 31.05÷02.06.2010, H. Sybilski, A. Dzierżyński, A. Hejduk, K. Krasuski, A. Grodziński (P1), A. Szymański (P1)         Badanie właściwości magnetycznych styków komór próżniowych.  Materiały konferencyjne, s. 7-15, ISBN 978-83-927343-8-3.

133.       World PM 2010 Powder Metallurgy World Congress and Exhibition, Florecja, Włochy. 10÷14.10.32010,  B. Ślusarek (M4), D. Biało, M. Przybylski (M4), M. Karbowiak (M4), L. Paskowski The influence of Al. or Fe powders as additives on injection moulding  Nd-Fe-B permanent magnets.

134.       Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials – 2010, Hollywood, Florida, 27÷30.07.2010       B. Ślusarek (M4), M. Przybylski (M4), M. Karbowiak (M4)   Hybrid nagnetic elements. Part 10, pp. 13÷19, ISBN – 13: 978-0-9819496-4-2.

135.       XIX International Conference on Electrical Machines, Rzym, Włochy, 6÷8.09.2010 M.Przybylski (M4),  B. Ślusarek (M4), J. Gromek (DN)   Brushless DC motor with a bonded permanent magnet and powder magnetic core. ISBN 978-1-4244-4175-4.

136.       SPEEDAM 2010 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion  Piza, Włochy, 14-16.06.2010 r.          A. Nowakowski (DB), A. Lisowiec (A1)   New sensing techniquea used in Circuit Breaker diagnosis.

137.       ICREPQ’10 International Conference on Renewable Energies and Power Quality Granada, Hiszpania, 23-25.03.2010 r.  A. Lisowiec (A1), A. Nowakowski (DB),            New input circuits used for parameters determination of circuit breaker voltage and current paths.

138.       39th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk, marzec 2010 r. P. Laskowski, A. Milewski (NS) The computer analisis of radiolocation chirp signal with amplitude distortion.

139.       The Sixtin International Conference on Mathematical Modeling ang Computer Simulation of Materials Technologies MMT-2010, Ariel, Izrael, 21-28.08.10      J. Szczygłowski, B. Ślusarek (M4), M. Najgebauer, K. Chwastek               Acalling magnetic properties in nanocomposites. s. I-85÷I-90.

140.       Dla Miasta i Środowiska VIII Konferencja Problemy Unieszkodli-wiania Odpadów,  Warszawa, 29.11.2010 r       T. Opalińska (U1), E. Kowalska (P4), J. Piecha, W. Selerowicz, B. Ulejczyk, J. Radomska (P4)            Wpływ sposobu wprowadzania gazów do reaktora plazmowego na proces utylizacji odpadów metodą termiczno-plazmową.  Materiały konferencyjne s. 41-44.

141.       VI Seminarium – Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2010, Zakopane 1-5.12.2010 r.               J. Rymarczyk (P4), E. Czerwosz (P4) Badania AFM topografii nanostrukturalnych warstw palladowo-węglowych otrzymywanych w procesie PVD. Książka streszczeń s. 82 (plakat).

142.       VI Seminarium – Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2010, Zakopane 1-5.12.2010 r.               I. Stępińska (P4), J. Rymarczyk (P4) Badania AFM i SEM nanokrystalitów metalu (Pd, Ni) na powierzchniach węglowych. Książka streszczeń s. 84 (plakat).

143.       HAKONE XII, 12th International Symposium on High Presusure Low Temperature Plasma Chemistry,  Slovakia, Trenčinske Teplice 2010,              M. Kalczewska, T. Opalińska, M. Więch                Effect of electrodes configuration on polyimide surface etching process in barrier discharge. Book of Contributed Papers, ed. By J. Országh, P. Papp, Š. Matejčik, s. 472-476, plakat.

144.      5th Wide Bandgap Materials, 7-th Diamond and Related Films & 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials,  Zakopane, 28.06.÷02.07.2010 r.               E. Czerwosz, E. Kowalska, M. Kozłowski, P. Firek         Influence of Substrate type on structure of C-Pd thin films. s. 168.

145.       5th Wide Bandgap Materials, 7-th Diamond and Related Films & 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials,  Zakopane, 28.06.÷02.07.2010 r.               E. Czerwosz, E. Kowalska, M. Kozłowski, P. Dłużewski              TEM and SEM characterization Pd2Si nonords.  s. 170.

146.       5th Wide Bandgap Materials, 7-th Diamond and Related Films & 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials,  Zakopane, 28.06.÷02.07.2010 E.Czerwosz, E.Kowalska, M. Kozłowski, P. Firek, J. Szmidt Nanoporous film containing Pd nanograins grown on solicon-covered with DLC layer. s. 179.

147.       5th Wide Bandgap Materials, 7-th Diamond and Related Films & 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials,  Zakopane, 28.06.÷02.07.2010 r.               E. Czerwosz, M. Kozłowski, J. Rymarczyk, H. Wronka, P. Firek, J. Szmidt           The ifluence of thermal annealing on the topography and structure of carbon nanocomposite films containing palladium nanograins s. 183.

148.       5th Wide Bandgap Materials, 7-th Diamond and Related Films & 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, Zakopane, 28.06.÷02.07.2010 r. K. Król, J. Szmidt, M. Sochacki, M. Kalisz                Oxidation of Silicon Carbide: process characterization and kinetics modeling.

149.       E- MRS Fall Meeting 2010, Sesja nanotechnologii, Politechnika Warszawska, 14.09.2010 r.      E. Czerwosz.E. Kowalska, J. Radomska, H. Wronka        Metoda wytwarzania nanostrukturalnych warstw Pd-C.  Książka streszczeń, s. 27.

150.       CAS 2010 International Semiconductor Conference, 33rd Edition, Rumunia, Sinaia, 11÷13.10.2010 r.      E. Czerwosz, E. Kowalska, M. Kozłowski, H. Wronka, F. Craciunoiu, M. Miu, A. Dinescu                CNT film grown on nanoporous silicon. –CAS 2010 Proceedings, vol. 1, 81. IEEE Catalog No: CFP10CAS-PRT; ISBN: 978-1-4244-5781-6; ISSN: 1545-827X.

151.       CAS 2010 International Semiconductor Conference, 33rd Edition, Rumunia, Sinaia, 11÷13.10.2010 r.      E. Czerwosz, I. Iwanejko, A. Kamińska, J. Rymarczyk, J. Keczkowska, M. Suchańska, F. Craciunoiu         Topography and structure of nanocomposite C-Ni field emitters.  IEEE Proceedings vol. 1, p. 91.

152.       SNAP 2010,  Neapol, Włochy,  12-15.10.2010 r. E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska Raman spectra of C-Pd nanostructural films.

153.       CAS 2010 International Semiconductor Conference,33rd Edition, Rumunia, Sinaia, 11÷13.10.2010 r.       R. Diduszko, E. Czerwosz, E. Kowalska, M. Kozłowski, R. Nietubyć, F. Craciunoiu, M. Miu           Pd-C film grown on SiO2/Si and Si substrates. IEEE prodeedings volume 2, p. 375.

154.       52 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 24-26.06.2010               R. Diduszko,E. Czerwosz, R.Nietubyć, M. Kozłowski           Badania strukturalne warstw sensorowych C-Pd. s. 317.

155.       XI Konferencja Naukowa „Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne” COE, Nałęczów, 20-23.06.2010  E. Kowalska, J. Radomska, H. Wronka, E. Czerwosz       Badania zmian własności przewodnictwa elektrycznego warstw węglowo-palladowych pod wpływem gazów zawierających związki wodoru.

156.       XI Konferencja Naukowa „Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne” COE, Nałęczów, 20-23.06.2010  J. Rymarczyk, M. Kozłowski, E. Czerwosz, E. Kowalska               Badania mikroskopowe nanostrukturalnych warstw palladowo-węglowych otrzymywanych w dwu stopniowej metodzie PVD/CVD.

157.       V Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Nano 2010,  Poznań, 28.06.-02.07.10 r              E. Czerwosz, P. Dłużewski, E. Kowalska, M. Kozłowski              SEM and TEM investigation of CNT films.  Book of abstracts p. 185.

158.       V Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Nano 2010,  Poznań, 28.06.-02.07.10 r              J. Rymarczyk, E. Czerwosz, A. Richter Nanomechanical properties of Pd-C films

159.       Konferencja „Koksownictwo 2010”, Zakopane 6-8.10.2010 r.     A. Witowski, K. Jasek Pomiar reakcyjności koksu wobec CO2  metodą dynamiczną.

160.       33rd International Cokemaking Conference,  Czechy – Ražnov pod Radhoštĕm, 20÷21.10.10 A. Witowski, Z. Orzechowski, Ł. Grotkowski       –Determination of dynamic cheracteristics of coke reactivity index.

161.       VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa MiS-6 „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko, 21÷25.06.2010r.            M. Czerwiński, M. Orzyłowski          Modelowanie obiektów elektrotermicznych na potrzeby opracowania algorytmu regulacji PID dla sterownika PLC. Materiały konferencyjne s. 223-227.

162.       Seminarium Branżowe „Sprzęt i metody pomiarowe w ocenie jakości węgla i koksu”, Ustronie, 05÷07.11.2010 r                Ł. Grotkowski    Jakość pomiarów ciśnienia rozprężenia w urządzeniach laboratoryjnych.

163.       Spotkanie promocyjne projektu deteH, Warszawa, 03,12,2010 r.            S. Krawczyk        Czujniki wodoru zbudowane w oparciu o nanokrystality palladu i  struktury węglowe.

MONOGRAFIE:

1.            Drukowana Elektronika w Polsce. Rozdział: Technologia wytwarzania elementów elektronicznych techniką druku strumieniowego (InkJet) – możliwości i ograniczenia.   J. Sitek (M2), K. Futera (M1), M. Kościelski (M2), K. Bukat (M2), G. Kozioł (M1)        Warszawa 2010, s. 84,  ISBN: 978-83-926-599-1-4.

2.            Drukowana Elektronika w Polsce. Rozdział: Anteny na zakres UHF wykonane techniką sitodruku na podłożach elastyczny.         K. Janeczek (M1), A. Młośniak, G. Kozioł, (M1) M. Jakubowska, P. Bajurko,Y.Yashchyshyn     Warszawa 2010, s. 110,  ISBN: 978-83-926-599-1-4.