Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne 04/2016

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę podzespołów...

Zamówienie publiczne 03/2016

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę nowej wersji używanego przez...

Zamówienie publiczne 02/2016

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę podzespołów...

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 29/EZ/2017

Zapytanie ofertowe dot. materiałów eksploatacyjnych do napylarki...

Zapytanie ofertowe nr 28/TI/2017

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów komputerów przenośnych

Zapytanie ofertowe 27/EZ/2017

Zapytanie ofertowe na dostawę drutu miedzianego

Inne przetargi

NOWY 4 PISEMNY PUBLICZNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Długiej 44/50. TERMIN...

Pisemny przetarg nieograniczny nr 2/2016

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: APARATURY DO...

Pisemny przetarg nieograniczny nr 1/2016

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: APARATURY DO...