Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne 08/2017

Przetarg nieograniczony na akcesoria do stacji badawczej SIMS.

Zamówienie publiczne nr 07/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę Pompy turbomolekularnej wraz z...

Zamówienie publiczne 06/2017

Przetarg nieograniczony na automatyczny system analizy powierzchni...

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 094/P1/2017

Zapytanie ofertowe na remont tokarki TUM-35

Zapytanie ofertowe nr 093/EZ/2017

Zapytanie ofertowe na dostareczenie aparatury pomiarowej

Zapytanie ofertowe nr 092/CA/2017

Zapytanie ofertowe na opracowanie oprogramowania modemu...

Inne przetargi

Pisemny przetarg nieograniczny nr 4/2017

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prasy hydraulicznej

Pisemny przetarg nieograniczny nr 3/2017

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn do obróbki...

Pisemny przetarg nieograniczny nr 2/2017

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn stolarskich