Kierownictwo Instytutu

dr inż. Janusz  Sitek
DYREKTOR NACZELNY dr inż. Janusz Sitek
dr hab. inż. Andrzej Nowakowski
Z-CA DYREKTORA DS. BADAWCZO -ROZWOJOWYCH prof. nadzw. ITR dr hab. inż. Andrzej Nowakowski
mgr Anna Biernacka
Z-CZ DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH – GŁ. KSIĘGOWA mgr Anna Biernacka