Oferta

Instytut Tele-i Radiotechniczny oferuje swoim klientom szeroki asortyment w poniższym zakresie z wykorzystaniem wielu innowacyjnych technologii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 
Sensory, urządzenia i systemy dla energetyki Sensory, urządzenia i systemy dla energetyki
Urządzenia ultradźwiękowe Urządzenia ultradźwiękowe
Wzorcowanie próżniomierzy Wzorcowanie próżniomierzy
Piece przemysłowe i laboratoryjne Piece przemysłowe i laboratoryjne
Płytki drukowane Płytki drukowane
Jonowe pompy próżniowe Jonowe pompy próżniowe
Spawanie wiązką elektronową Spawanie wiązką elektronową
Analiza mikroskopowa i rentgenowska materiałów Analiza mikroskopowa i rentgenowska materiałów
Badania wyrobów elektronicznych Badania wyrobów elektronicznych
Magnesy Magnesy
Usługi mechaniczne Usługi mechaniczne
Aparatura wysokopróżniowa Aparatura wysokopróżniowa
Montaż elektroniczny Montaż elektroniczny
Generatory i rezonatory piezoelektryczne Generatory i rezonatory piezoelektryczne
Wzorcowanie nieszczelności helowych Wzorcowanie nieszczelności helowych