Praca w ITR

 

Specjalista ds. Osobowych i Płac

Czas rekrutacji 08.03.2019 - 07.04.2019 r. 

Miejsce pracy: Warszawa
 
W tej roli będziesz odpowiedzialny za:
 • sporządzanie dokumentów kadrowych – m.in.: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, dodatkowych umów z
  pracownikami, umów z firmami współpracującymi, aneksów, zaświadczeń, świadectw pracy;
 • prowadzenie teczek osobowych;
 • rejestrowanie, wyrejestrowanie oraz zgłaszanie wszelkich zmian dla pracowników w ZUS;
 • obsługę komputerowej bazy danych pracowników, wprowadzanie wszystkich danych do systemu kadry-płace,
  prowadzenie ewidencji czasu pracy, absencji, rozliczanie urlopów, weryfikacja list obecności;
 • kontrola nad terminami badań medycyny pracy;
 • opracowywanie i uzgadnianie harmonogramów dyżurów dla osób zatrudnionych w równoważnym systemie czasu
  pracy oraz dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • organizowanie i prowadzenie procesu dotyczącego szkoleń zgodnie z wymogami ISO;
 • prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi;
 • współudział w prowadzeniu archiwum kadrowo-płacowego;
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, GUS;
 • sporządzanie list płac;
 • współpraca z urzędem skarbowym i ZUS;
 • opracowywanie zestawień statystycznych na potrzeby pracodawcy;
 • obsługa kadrowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie spraw kadrowych.
Doskonale sprawdzisz się w tej roli jeśli:
 • masz min. 3 lata doświadczenia w obszarze kadr i płac w organizacji powyżej 50 pracowników;
 • posiadasz wykształcenie – wyższe (administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, nauki społeczne, nauki ekonomiczne);
 • znasz aktualne przepisy prawa pracy, ustawy wykonawcze oraz przepisy ubezpieczeń społecznych;
 • posiadasz umiejętność pracy w programie PŁATNIK;
 • pracowałeś w systemie kadrowym;
 • posiadasz wysokie umiejętności organizacyjne;
 • jesteś samodzielny i posiadasz umiejętność poszukiwania rozwiązań;
 • jesteś: komunikatywny, odpowiedzialny, systematyczny;
 • potrafisz pracować pod presją czasu;
 • posidasz umiejętnosć pracy z pakietem MS Office;
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiajacym swobodną komunikację.

Znajomość:

 • przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ww. ustawy;
 • ustawy o ochronie danych osobowych;
 • systemu POLON będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stałą pracę w państwowej jednostce organizacyjnej, z wieloletnią tradycją na podstawie umowy o pracę;
 • dodatek za wysługę lat pracy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od
  udokumentowanego stażu pracy;
 • benefity pozapłacowe (refundacja kosztów nauki, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
  oraz z prywatnej opieki medycznej) atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt)
  możliwość rozwoju kompetencji dzięki szerokiemu wachlarzowi kursów i szkoleń.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Aplikować prosimy na adres: rekrutacja@itr.org.pl

 

 

Specjalista - w dziale technologii obwodów drukowanych

Miejsce pracy: Warszawa
 

Opis stanowiska:

 • Obsługa testerów optycznego i elektrycznego.
 • Przygotowanie programów do testowania.
 • Identyfikacja i korekta niezgodności w sieci połączeń.
 • Kontrola manualna obwodów drukowanych.
 • Obsługa wiertarek CNC i lasera.
 • Przygotowanie materiałów do obróbki.
 • Przygotowanie narzędzi skrawających.
 • Ustawienie parametrów obróbki.
 • Obsługa urządzeń (menu w jęz. angielskim).
 • Kontrola wykonanej pracy.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne.
 • Znajomość techniki obwodów drukowanych.
 • Zdolności manualne.
 • Umiejętność obsługi programów CAD/CAM (j. angielski)
 • Znajomość obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w stabilnej firmie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Dodatkowe świadczenia pozapłacowe (opieka medyczna, ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia grupowego)
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Socjalnego.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

IAdministratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aplikować prosimy na adres: rekrutacja@itr.org.pl

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij