Promocja urządzeń EAZ oraz aparatury do badania węgla i materiałów hutniczych

Nr UDA-POIG.06.05.02-00-049/11-00, tytuł Projektu: „Promocja urządzeń EAZ oraz aparatury do badania węgla i materiałów hutniczych”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Kierownik projektu:
Mgr inż. Maciej Więch
tel.: (48-22) 831-52-21 w.222

Opis projektu

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi prace badawczo- rozwojowe, których rezultaty aplikowane są m.in. w opracowywanej aparaturze pomiarowo-kontrolnej oraz systemach zabezpieczeń sieci energetycznych ŚN i nn, stosowanej w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym i budownictwie: linii kablowych, generatorów synchronicznych, transformatorów, silników, baterii kondensatorów. Mogą też pracować w polach: zasilających, odpływowych, łącznikach szyn i pomiarowych w warunkach ekstremalnych, tj. od -50°C do +80°C.

Na targach „Mining World Central Asia 2014” w Ałmaty, których dotyczy niniejszy projekt prezentowane będą:

Urządzenia prezentowane będą na planszach reklamowych, ulotkach oraz przy pomocy projekcji audio-video w czasie trwania targów.

Udział w programie promocji przedstawionej wyżej aparatury wpisuje się w główny cel strategii eksportowej Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, którym jest wzrost eksportu poprzez rozszerzanie rynków zbytu.

Celowi temu mają służyć działania takie jak:

Udział w programie promocji o charakterze ogólnym zostanie wykorzystany do promocji towarów podczas targów „Mining World Central Asia” w Kazachstanie. Zostaną podjęte następujące działania.

Zostanie wynajęta powierzchnia wystawiennicza 9m2. Na której zostanie zbudowane stoisko w systemie standardowym. Na stoisku będą promowane produkty Instytutu za pomocą folderów reklamowych, filmów wyświetlanych z projektora multimedialnego. Do obsługi stoiska skierujemy dwóch pracowników płynnie mówiących w języku rosyjskim i angielskim, którzy aktywnie będą zachęcali do odwiedzenia stoiska. Ponadto zamówiono także wpis do katalogu jako formę reklamy i promocji. Pracownikom obsługujących stoisko zapewnimy przelot samolotem oraz zakwaterowanie w czasie targów i ich montażu i demontażu. Stoisko będzie oplakatowane tematyka związaną z projektem oraz wymaganymi logotypami promującymi projekt europejski.

Uzasadnienie projektu
Od przeszło 15 lat sterowniki opracowane przez ITR są instalowane w nowoczesnych stacjach kontenerowych produkcji ABB, które są eksportowane do Rosji. Stacje te są rozmieszczone na terenie Syberii, na polach roponośnych, kopalniach węgla kamiennego i diamentów. Przeprowadzone badania marketingowe przez firmę ABB oraz bezpośrednie kontakty z użytkownikami naszych urządzeń wskazują konieczność modernizacji wyprodukowanych w latach 1970-1990 przez ZWAR (eksport do krajów byłej RWPG) kilku tysięcy dwudziestopolowych kontenerowych stacji rozdzielczych ŚN.

Prezentowana nowa generacja sterowników polowych z analizatorem jakości energii do pracy w warunkach ekstremalnych uzupełnia wolumen, oferowanych przez ITR, dotychczasowych wielofunkcyjnych urządzeń do pomiarów, sterowania, automatyki i zabezpieczeń dla sieci energetycznych, jednocześnie umacniając pozycję konkurencyjną polskiego produktu w stosunku do dużych międzynarodowych koncernów.

Wytypowaną do prezentacji aparaturę cechuje duży potencjał innowacyjności przy jednoczesnym spełnieniu warunków pracy zgodnych z normami ISO.

Nowa generacja sterowników energetycznych była wielokrotnie prezentowana i nagradzana za wysoki poziom innowacyjności zastosowanych rozwiązań na krajowych i międzynarodowych wystawach i targach.

Do najważniejszych można zaliczyć:

Wraz z dostarczaną aparaturą Instytut Tele- i Radiotechniczny świadczy usługi w zakresie projektowania infrastruktury laboratoryjnej i jej instalowania jak również prowadzi doradztwo techniczno-technologiczne w zakresie wykorzystywania wyników prowadzonych badań. Dzięki kompleksowej działalności w zakresie dostaw i wykonywanych badań Instytut stał się głównym dostawcą aparatury do badania właściwości koksu wielkopiecowego w koncernach ArcelorMittal (Polska, Czechy, Ukraina, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Kazachstan, Anglia), US Steel (Słowacja, Serbia), Unii Przemysłowej Donbasu (Polska, Węgry) oraz hutach i koksowniach Polski i Czech (Trzciniec, Radlin, Wałbrzych, OKK Ostrava).

Celem Instytutu na wystawie „Węgiel Rosji i Górnictwo 2011r.” Nowokuznieck 2011 jest:

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij