Struktura Instytutu Tele- i Radiotechnicznego

Przedstawiamy poniżej najważniejsze filary organizacji czyli struktura organizacyjna, układ stanowisk i składających się z nich komórek wewnątrz Instytutu.