Technologie nanomateriałów

Prowadzimy prace związane z otrzymywaniem nanokomopozytowych warstw składających się z węgla (w różnych jego postaciach alotropowych) oraz nanokrystaltów metali z grupy niklowców (Ni, Pd, Pt), a także przezroczystych warstw przewodzących. Warstwy takie znajdują zastosowanie w różnych działach elektroniki (optoelektronika, mikroelektronika i elektrotechnika). Nasza działalność koncentruje się na technologii warstw takich układów materiałowych jak C-Pd, C-Ni, Pd-Ni-C, nanorurki węglowe (NW) - osnowa węglowa, NW-Pd-Ni-C. W zależności od struktury, morfologii i innych właściwości warstwy takie mogą być stosowane, jako czujniki różnych substancji (gazy takie jak wodór, metan, LPG, CO, CO2, molekuły biologiczne), elektrody w różnego typu ogniwach (np. wodorowych), zimne emitery i lampy z zimnymi emiterami oraz pokrycia powierzchni zmieniające właściwości takiej powierzchni.
Zakład jest wyposażony w aparaturę do charakteryzacji ww. materiałów nanokompozytowych następującymi metodami: wysokorozdzielcza skaningowa mikroskopia elektronowa z mikroanalizą, mikroskopia sił atomowych, spektroskopia UV-ViS, spektroskopia FTIR, kalorymetrycznymi (TGA, DSC), rentgenowskimi. Na naszej aparaturze można przeprowadzić również następujące badania urządzeń opartych na tych materiałach (czujniki, zimne emitery): badania zmian oporu czujnika w atmosferze gazu badanego w funkcji czasu, pomiary zimnej emisji elektronowej, określenie parametrów świetlnych lamp eksperymentalnych (np. z zimnym emiterem). Naukowcy z zakładu współpracują z wieloma czołowymi ośrodkami badawczymi i akademickimi w kraju i za granicą w obszarze fizyki ciała stałego, technologii elektronowej, elektroniki i inżynierii materiałowej.
W zespole jest 9 specjalistów, w tym naukowcy z tytułami dr hab., dr oraz technolodzy i elektronicy z ogromnym doświadczeniem zawodowym w opisywanej wyżej działalności. Członkowie zespołu aktywnie uczestniczą w wielu programach badawczych, świadczą usługi badawcze oraz prowadzą prace własne.

Dowiedz sie więcej:

Elżbieta Czerwosz
tel.: 22 590 73 72
elzbieta.czerwosz@itr.org.pl

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij