Zarządzanie środowiskiem

Założenia podstawowe:

Celami polityki środowiskowej są:

Kryterium oceny jest spełnianie zobowiązania przedsiębiorcy do stałego obniżania zużycia zasobów i emisji w przeliczeniu na jednostkę produkcji.